Filter

   

Publications
Pánková H. 2011: Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality. (Minuartia Smejkalii, rescue program and management.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 48
Pánková H. & Münzbergová Z. 2011: Populační biologie a stanovištní nároky druhů z okruhu Minuartia verna agg. (Population biology and habitat requirements of species belonging to Minuartia verna agg.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 149 - 165
Pánková H., Münzbergová Z., Rydlová J. & Vosátka M. 2011: The response of Aster amellus ( Asteraceae ) to mycorrhiza depends on the origins of both the soil and the fungi. American Journal of Botany 98, 850 - 859
Panova N. K., Antipina T. G. & Jankovska V. 2011: Holocene history of the environment and development of bogs on the Eastern slope of the Polar and Pre-Polar Urals (Russia). Dinamika okružajuščej sredy i globalnyje izmenjenija klimata 2, 104 - 117
Pergl J. 2011: Gebirgsriesen aus dem Garten. Der Riesen-Bärenklau. In: Nentwig W. (ed.) Unheimliche Eroberer: invasive Pflanzen und Tiere in Europa, Haupt Verlag, Bern, 41 - 48
Pergl J., Müllerová J., Perglová I., Herben T. & Pyšek P. 2011: The role of long-distance seed dispersal in the local population dynamics of an invasive plant species. Diversity and Distributions 17, 725 - 738
Petřík P., Černý T. & Boublík K. 2011: Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biopshere Reserve (Czech Republic). Tuexenia 31, 283 - 299
Petřík P., Černý T. & Boublík K. 2011: Výsledky dlouhodobého sledování vlivu zvěře na lesní a nelesní ekosystémy Křivoklátska. (Results of long-term monitoring of the game influence on forest and non-forest ecosystems in Křivoklátsko Protected Landscape Area.) In: Moucha P. (ed.) Škody zvěří neexistují?! Sborník referátů k semináři, Lesnická práce, Praha., 35 - 37
Petřík P., Chochel M., Křivský J. & Sádlo J. 2011: Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic. (Na Vinici - a species-rich locality of dry grasslands near Čelákovice (Central Bohemia).) Muzeum a současnost 26, 163 - 171
Pikula J., Bandouchová H., Hilscherová K., Pašková V., Sedláčková J., Adamovský O., Knotková Z., Lany P., Machat J., Maršálek B., Novotný L., Pohanka M. & Vitula F. 2011: Combined exposure to cyanobacterial biomass, lead and the Newcastle virus enhances avian toxicity. Science of the Total Environment 408, 4984 - 4992
Plačková I. 2011: Alozymy - jejich funkce, význam a použití. (Allozymes - their role, importance and application.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 43 - 59
Prach K. 2011: Using restoration ecology for the restoration of valuable habitats. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (ed.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 9 - 11
Prach K. & coautors Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Řehounková K., Tropek R., Wolf O. & Zavadil V. 2011: Spoil heaps. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-nturl restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 17 - 33
Prach K. & Kovář P. 2011: Josef Fanta v osmdesátce. (80th birthday of Josef Fanta.) Zprávy České botanické společnosti 46, 379 - 386
Prach K., Liška J. & Hadinec J. 2011: S hodnocením vědy by se to nemělo přehánět. (Scientometric evaluation - its use and abuse.) Živa 59, 69 - 70
Prach K., Řehounková K. & Řehounek J. 2011: Restoration of post-mining sites - overall comparison. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice., 85 - 88
Prach K., Řehounková K., Řehounek J. & Konvalinková P. 2011: Ecological restoration of central European mining sites: a summary of a multi-site analysis. Landscape Research 36, 263 - 268
Prach K. & Walker L.R. 2011: Four opportunities for studies of ecological succession. Trends in Ecology and Evolution 26, 119 - 123
Prausová R., Janová J. & Adamec L. 2011: Rescue of the critically endangered long-stalked pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic. Acta Biologica Slovenica 54, 43 - 54
Přibyl P. & Lukavský J. 2011: Sbírka autotrofních organismů na Botanickém ústavu. Třeboňský svět 19, 31 - 31