Filter

   

Publications
Navrátilová J. 2011: Svaz VDC Sphagno-Utricularion Muller et Gors 1960. (Svaz VDC Sphagno-Utricularion Muller et Gors 1960.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 299 - 299
Navrátilová J. 2011: VDC01 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tuxen 1937. (VDC01 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tuxen 1937.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 300 - 302
Navrátilová J. 2011: VDC02 Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Muller et Gors 1960. (VDC02 Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Muller et Gors 1960.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 302 - 305
Navrátilová J. & Hájek M. 2011: VDC03 Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Muller et Gors 1960. (VDC03 Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Muller et Gors 1960.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 305 - 308
Neustupa J., Elias M., Skaloud P., Nemcova Y. & Sejnohova L. 2011: Xylochloris irregularis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a novel subaerial coccoid green alga. Phycologia 51, 57 - 66
Nosálová G., Capek P., Flešková D., Jureček L., Hindák F., Lukavský J., Cepák V., Ray B., Breitnerová E. & Turjan J. 2011: Influence of viscous Rhodella grisea (Rhodophyceae) proteoglycan on chemically induced cough reflex. International Journal of Biological Macromolecules 49, 1046 - 1050
Novak J., Jankovská V., Bešta T. & Dreslerová D. 2011: Long term vegetation changes in the Bilina River region, Czech Republic. Saguntum extra 11, 139 - 140
Nováková K., Babica P., Adamovský O. & Bláha L. 2011: Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures. Toxicon 58, 76 - 84
Oehl F., Sýkorová Z., Błaszkowski J., Sánchez-Castro I., Coyne D., Tchabi A., Lawouin L., Hountondji F. C. C. & da Silva G. A. 2011: Acaulospora sieverdingii, an ecologically diverse new fungus in the Glomeromycota, described from lowland temperate Europe and tropical West Africa. Journal of Applied Botany and Food Quality - Angewandte Botanik 84, 47 - 53
Palčík J., Maršálek B., Maršálková E., Sládek R. & Pochylý F. 2011: Potlačení masového rozvoje sinic v Brněnské údolní nádrži-aerace a destratifikace vodního sloupce jako nechemického omezení rozvoje vodních květů sinic. (Management of cyanobacteria blooms in Brno reservoir - aeration and destratification of water body as a nonchemical method of water bloom reduction.) In: Říhová Ambrožová J., Veselá J. (eds) Vodárenská biologie 2011, Praha, 66 - 71
Palice Z. 2011: Nová lichenologická literatura XX. (New lichenological literature, XX.) Bryonora 47, 81 - 88
Palice Z., Printzen C., Spribille T. & Elix J. A. 2011: Notes on the synonyms of Lecanora filamentosa. Graphis Scripta 23, 1 - 7
Palikova M., Mares J., Kopp R., Hlavkova J., Navratil S., Adamovsky O., Chmelar L. & Blaha L. 2011: Accumulation of Microcystins in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L., and Effects of Complex Cyanobacterial Bloom on the Dietetic Quality of Muscles. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 87, 26 - 30
Pánková H. 2011: Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality. (Minuartia Smejkalii, rescue program and management.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 48
Pánková H. & Münzbergová Z. 2011: Populační biologie a stanovištní nároky druhů z okruhu Minuartia verna agg. (Population biology and habitat requirements of species belonging to Minuartia verna agg.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 149 - 165
Pánková H., Münzbergová Z., Rydlová J. & Vosátka M. 2011: The response of Aster amellus ( Asteraceae ) to mycorrhiza depends on the origins of both the soil and the fungi. American Journal of Botany 98, 850 - 859
Panova N. K., Antipina T. G. & Jankovska V. 2011: Holocene history of the environment and development of bogs on the Eastern slope of the Polar and Pre-Polar Urals (Russia). Dinamika okružajuščej sredy i globalnyje izmenjenija klimata 2, 104 - 117
Pergl J. 2011: Gebirgsriesen aus dem Garten. Der Riesen-Bärenklau. In: Nentwig W. (ed.) Unheimliche Eroberer: invasive Pflanzen und Tiere in Europa, Haupt Verlag, Bern, 41 - 48
Pergl J., Müllerová J., Perglová I., Herben T. & Pyšek P. 2011: The role of long-distance seed dispersal in the local population dynamics of an invasive plant species. Diversity and Distributions 17, 725 - 738
Petřík P., Černý T. & Boublík K. 2011: Impact of hoofed game and weather on the vegetation of endangered dry grasslands in the Křivoklátsko Biopshere Reserve (Czech Republic). Tuexenia 31, 283 - 299