Filter

   

Publications
Martínková J., Klimeš L. & Klimešová J. 2011: Multiple regenerative strategies of short-lived species: An effect on geographical distribution, preference of human-made habitats and invasive status. Folia Geobotanica 46, 181 - 189
Mason, N.W.H., de Bello F., Doležal J. & Lepš J. 2011: Niche overlap reveals the effects of competition, disturbance and contrasting assembly processes in experimental grassland communities. Journal of Ecology 99, 788 - 796
Matasová K., Kozubíková E., Svoboda J., Jarošík V. & Petrusek A. 2011: Temporal variation in the prevalence of the crayfish plague pathogen, Aphanomyces astaci, in three Czech spiny-cheek crayfish populations. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401, 1 - 9
Mikula P. & Maršálek B. 2011: Průtoková cytometrie a její využití v kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí. (Flow cytometry and its usage for quantification and physiological state detection of aquatic microorganisms.) In: Hindák F. (ed.) Konferencia Sinice 2011, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 49 - 53
Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V. & Zákravský P. 2011: Potential phytotoxic and shading effects of invasive Fallopia (Polygonaceae) taxa on the germination of dominant native species. Neobiota 9, 31 - 48
Mráz P., Chrtek J. & Fehrer J. 2011: Interspecific hybridization in the genus Hieracium (s. str.) - evidence for bidirectional gene flow and spontaneous allopolyploidization. Plant Systematics and Evolution 293, 237 - 245
Mrnka L., Doubková P., Habart J., Sudová R., Tlustoš P., Vohník M. & Vosátka M. 2011: Pěstování vrb a topolů formou výmladkových plantáží na půdách kontaminovaných rizikovými prvky: teoretické podklady a praktický návod pro pěstitele v ČR. (Willow and Poplar Short Rotation Coppice Plantations in Soils Contaminated by Risk Elements: Review and Handbook for Growers in the Czech Republic.) Botanický ústav AVČR, v.v.i., 1 - 98
Mrnka L., Doubková P., Habart J., Sudová R., Tlustoš P., Vohník M. & Vosátka M. 2011: Willow and Poplar Short Rotation Coppice Plantations in Soils Contaminated by Risk Elements. Review and Handbook for Growers in the Czech Republic. Botanický ústav AVČR, v.v.i., 1 - 98
Müllerová J., Vítková M. & Vítek O. 2011: The impacts of road and walking trails upon adjacent vegetation: effects of road building materials on species composition in a nutrient poor environment. Science of the Total Environment 409, 3839 - 3849
Münzbergová Z., Castro S., Raabová J. & Pánková H. 2011: Biological flora of Central Europe: Aster amellus L. (Asteraceae). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 13, 151 - 162
Münzbergová Z., Gabrielová J. & Černá L. 2011: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin České republiky. (Priorities of conservation of vascular plant species.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 5 - 9
Navrátil J., Knotek J., Švec R., Pícha K. & Navrátilová J. 2011: Návštěvnické preference naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích. (Preferences for educational trails in protected areas.) Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus 2011, 3 - 16
Navrátil J., Martinát S., Pícha K. & Navrátilová J. 2011: Anglers´ choice of fisheries in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 19, 35 - 47
Navrátil J. & Navrátilová J. 2011: Geografie pro cestovní ruch. (Geography for tourism.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, České Budějovice, 1 - 230
Navrátil J., Pícha K., Rajchard J. & Navrátilová J. 2011: Impact of visit on visitors' perceptions of the environments of nature-based tourism sites. Tourism: An International Interdisciplinary Journal 59, 7 - 23
Navrátilová J. 2011: RCA03 Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956, Vrchoviště s klečí. (RCA03 Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956, Mountain bogs with Pinus mugo.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 715 - 718
Navrátilová J. 2011: RCA04 Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930. (RCA04 Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 718 - 721
Navrátilová J. 2011: RCA05 Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948. (RCA05 Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 721 - 726
Navrátilová J. 2011: Svaz VDC Sphagno-Utricularion Muller et Gors 1960. (Svaz VDC Sphagno-Utricularion Muller et Gors 1960.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 299 - 299
Navrátilová J. 2011: VDC01 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tuxen 1937. (VDC01 Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tuxen 1937.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 300 - 302