Filter

   

Publications
Lukavský J., Furnadzhieva S. & Dittrt, F. 2011: Toxicity of trichloroethylen (TCE) on some algae and cyanobacteria. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 86, 226 - 231
Lukavský J., Furnadzhieva S. & Pilarski P. 2011: Cyanobacteria of the thermal spring at Pancharevo, Sofia, Bulgaria. Acta Botanica Croatica 70, 191 - 208
Lukavský J. & Hindák F. 2011: Jiří Komárek - 60 let služby algologii. (Jiří Komárek - 60 years in servis of phycology.) Živa 59, 78 - 78
Lumbsch H.T. et al. (incl. Palice Z.) 2011: One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. Phytotaxa 18, 1 - 127
Mahelka V., Kopecký D. & Paštová L. 2011: On the genome constitution and evolution of intermediate wheatgrass (Thinopyrum intermedium: Poaceae, Triticeae). BMC Evolutionary Biology 11, 1 - 17
Mandák B. 2011: Mikrosatelity - jejich funkce, význam a použití v současné biologii. (Microsatellites - their function, importance and application in current biology.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 79 - 94
Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z. 2011: Evoluční aspekty biologie rostlin. (Evolutionary aspects of plant biology.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 1 - 139
Mandák B., Zákravský P., Dostál P. & Plačková I. 2011: Population genetic structure of the noxious weed Amaranthus retroflexus in Central Europe. Flora 206, 697 - 703
Mareš J., Leskinen E., Sitkowska M., Skácelová O. & Blomster J. 2011: True identity of the European freshwater Ulva (Chlorophyta, Ulvophyceae) revealed by a combined molecular and morphological approach. Journal of Phycology 47, 1177 - 1192
Maršálek B., Holba M., Maršálková E. & Šejnohová L. 2011: Řízení retence a odtoku fosforu - koncepce propojení aktivit pracovních skupin CzWA. (Phosphorus retention and outlet operation - the philosophy of joint activity of CzWA working groups.) In: Sborník přednášek ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod; Moravská Třebová, 5. - 6.4.2011 16, 145 - 148
Maršálek B., Jančula D. & Maršálková E. 2011: Nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic. (New methods in management of cyanobacterial blooms.) In: Hindák F. (ed.) Konferencia Sinice 2011, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 33 - 42
Maršálek B., Jančula D., Maršálková E., Šejnohová L., Holba M. & Plotěný M. 2011: Application of iron sulphate on the reservoir inflow as the control measure for external phosphorus and cyanobacterial load. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 100 - 100
Maršálek B., Jančula D., Maršálková E. & Vinklárková D. 2011: Six years experiences with the application of polyaluminiumchloride for cyanobacterial blooms treatment and lake restoration. In: 2nd IWA Symposium on Lake and Reservoir Management: Sustainable approaches to Enhance Water Quality, Granada 13-17 June, 2011 2011, 129 - 129
Maršálek B., Jančula D., Plotěný M., Maršálková E. & Holba M. 2011: Rizika výskytu sinic a programy omezování rozvoje vodních květů sinic. (Risks of cyanobacteria and development programs reducing cyanobacterial blooms.) In: Voda v krajině 2011, sborník přednášek, Praha, Česká republika, 214 - 218
Maršálek B., Maršálková E. & Holba M. 2011: Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic. (The influence of urban water for the proliferation of cyanobacterial water bloom.) Městské vody 2011, Ardec, s r.o., 11 - 16
Maršálek B., Maršálková E., Holba M. & Plotěný M. 2011: Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe. (Cyanobacteria and water quality, practical results.) In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Blansko, Česká republika, 10 - 17
Maršálek B., Maršálková E., Jančula D. & Vinklárková D. 2011: Global database of methods for cyanobacterial blooms management. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 128 - 128
Maršálek B., Maršálková E., Šejnohová L., Holba M. & Plotěný M. 2011: Microcystis-targeted restoration strategies. In: 2nd IWA Symposium on Lake and Reservoir Management: Sustainable approaches to Enhance Water Quality 2011, 85 - 85
Maršálek B., Pochylý F., Maršálková E. & Plotěný M. 2011: Aerační a destratifikační technologie pro vodní nádrže. (Aeration and destratification technology for water reservoirs.) Vodní hospodářství 61, 188 - 190
Maršálková E., Maršálek B., Šejnohová L. & Zezulka Š. 2011: Development of on-line and in-situ continual quantification of algale and cyanobacteria. Sborník 2nd IWA Symposium on lake and reservoir management: sustainabla approches to enhance water quality 13.-17.Jun,2011 2011, 77 - 77