Filter

   

Publications
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1175. Verbena officinalis L. - sporýš lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 134 - 134
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1176. Ajuga genevensis L. - zběhovec lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 135 - 135
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1177. Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 135 - 135
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1178. Ajuga pyramidalis L. - zběhovec jehlancovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 136 - 136
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1179. Chamaepitys trifida DUMORT. - zběhoveček trojklaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 136 - 136
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1181. Teucrium chamaedrys L. - ožanka kalamandra. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 137 - 137
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1183. Teucrium botrys L. - ožanka hroznatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 138 - 138
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1185. Scutellaria galericulata L. - šišák vroubkovaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 139 - 139
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1186. Melittis melissophyllum L. - medovník meduňkolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 140 - 140
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1187. Phlomis tuberosa L. - sápa hlíznatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 140 - 140
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1188. Ladanella ladanum (L.) POUZAR et SLAVÍKOVÁ - konopička širolistá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 141 - 141
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1189. Ladanella angustifolia (EHRH.) POUZAR et SLAVÍKOVÁ - konopička úzkolistá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 141 - 141
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1190. Galeopsis speciosa MILL. - konopice sličná. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 142 - 142
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1191. Galeopsis pubescens BESSER - konopice pýřitá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 142 - 142
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1192. Lamium maculatum (L.) L. subsp. maculatum- hluchavka skvrnitá pravá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 143 - 143
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1197. Stachys sylvatica L. - čistec lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 145 - 145
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1198. Stachys palustris L. subsp. palustris - čistec bahenní pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 146 - 146
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1199. Stachys recta L. subsp. recta - čistec přímý pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 146 - 146
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1200. Stachys annua (L.) L. - čistec roční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 147 - 147
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1201. Betonica officinalis L. - bukvice lékařská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Academia 4, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 147 - 147