Filter

   

Publications
Tropek R. & Prach K. 2012: Mining and post-industrial sites - Introduction. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 89 - 93
Tropek R. & Prach K. 2012: Místa narušená těžbou – úvod. (Mining and post-industrial sites - Introduction.) In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice, pp. 45-46. AOPK, Praha., 89 - 93
Trybush S. O., Jahodová Š., Čížková L., Karp A. & Hanley S. J. 2012: High levels of genetic diversity in Salix viminalis of the Czech Republac as revealed by microsatellite markers. Bioenergy Research 5, 969 - 977
Tůma T., Fiala K., Záhora J. & Holub P. 2012: The role of Athyrium distentifolium in reduction of soil acidification and base cation losses due to acid deposition in a deforested mountain area. Plant and Soil 354, 107 - 120
Ugurlu E., Roleček J. & Bergmeier E. 2012: Oak woodland vegetation of Turkey-a first overview based on multivariate statistics. Applied Vegetation Science 15, 590 - 608
Urbanová Z., Picek T., Hájek T., Bufková I. & Tuittila E.-S. 2012: Vegetation and carbon gas dynamics under a changed hydrological regime in central European peatlands. Plant Ecology & Diversity 5, 89 - 103
Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.-R., Wulf M. & Verstraeten G. 2012: Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100, 352 - 365
Viehmannová I., Trávníčková M., Špatenková E., Černá M. & Trávníček P. 2012: Induced polyploidization and its influence on yield, morphological, and qualitative characteristics of microtubers in Ullucus tuberosus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 109, 83 - 90
Vilímová J. & Suda J. 2012: Organismy - strom života. (Organisms – the Tree of Life.) Nakladatelství P3K, Praha, 1 - 52
Vitek E., Danihelka J. & Adler W. 2012: Viola x palmata L. (Violaceae) new for Austria and Europe. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, ser. B 113, 264 - 265
Vítková M., Vítek O. & Müllerová J. 2012: Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky. (Anthropogenic changes of vegetation above timberline in the Krkonoše Mountains National Park focusing on the impact of tourism.) Opera Corcontica 2012, 5 - 30
Vít P., Lepší M. & Lepší P. 2012: There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: a biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica. Preslia 84, 71 - 96
Vohník M., Burdíková Z. & Wilkinson D. M. 2012: Testate Amoebae Communities in the Rhizosphere of Rhododendron ponticum (Ericaceae) in an Evergreen Broadleaf Forest in Southern Spain. Acta Protozoologica 51, 259 - 269
Vohník M., Sadowsky J. J., Kohout P., Lhotáková Z., Nestby R. & Kolařík M. 2012: Novel root-fungus symbiosis in Ericaceae: sheathed ericoid mycorrhiza formed by a hitherto undescribed basidiomycete with affinities to Trechisporales. PLoS ONE 7, 1 - 16
Vohník M., Sadowsky J. J., Lukešová T., Albrechtová J. & Vosátka M. 2012: Inoculation with a ligninolytic basidiomycete, but not root symbiotic ascomycetes, positively affects growth of highbush blueberry (Ericaceae) grown in a pine litter substrate. Plant and Soil 355, 341 - 352
Vojta J., Brůna J., Kubát M. & Drhovská L. 2012: Případová studie: Doupovské hory - biodiverzita vs. velkoplošná sukcese. (Doupovské hory Mts. - biodiversity vs. large scale succession.) In: Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice, CD-ROM, Univerzita Palackého, Olomouc, 212 - 220
Vondrák J. 2012: [Recenze]: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens. [Bates, S. T.; Bungartz, F.; Lücking, R.; Herrera-Campos, M.; Zambrano, A.: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens.]. The Bryologist 115, 636 - 637
Vondrák J., Halici M. G., Kocakaya M. & Vondráková O. 2012: Teloschistaceae (lichenized Ascomycetes) in Turkey. 1. - some records from Turkey. Nova Hedvigia 94, 385 - 396
Vondrák J., Khodosovtsev A., Šoun J. & Vondráková O. 2012: Two new European species from the heterogeneous Caloplaca holocarpa group (Teloschistaceae). Lichenologist 44, 73 - 89
Vondrák J., Peksa O. & Vondráková O. 2012: Hosts or parasites? Non-specific lichenicolous growth of lichens in dry rock communities as an effective tool for lichenization of young mycobionts. Cibilyev et al. (eds.) Stepi Severnoj Jevrazii - Steppes of northern Eurasia: materialy VI Meždunarodnogo simpoziuma, 157 - 159