Filter

   

Publications
Lepš, J., Majeková, M., Vítová, A., Doležal, J. & de Bello, F. 2018: Stabilizing effects in temporal fluctuations: management, traits and species richness in high-diversity communities. Ecology 99, 360 - 371
Lepšová-Skácelová O., Fibich P., Wild J. & Lepš J. 2018: Trophic gradient is the main determinant of species and large taxonomic groups representation in phytoplankton of standing water bodies. Ecological Indicators 85, 262 - 270
Letáková M., Fránková M. & Poulíčková A. 2018: Ecology and applications of freshwater epiphytic diatoms - review. Cryptogamie Algologie 39, 3 - 22
Liebhold A. M., Yamanaka T., Roques A., Augustin S., Chown S. L., Brockerhoff E. G. & Pyšek P. 2018: Plant diversity drives global patterns of insect invasions. Scientific Reports 8, 1 - 5
Loiola P. P., de Bello F., Chytrý M., Götzenberger L., Carmona C. P., Pyšek P. & Lososová Z. 2018: Invaders among locals: alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106, 2230 - 2241
Lorenc F., Pešková V., Modlinger R., Mrnka L., Tomášková I., Šenfeld P. & Turčáni M. 2018: Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology 80, 91 - 100
Lososová Z., Chytrý M. & Pyšek P. 2018: Známe odpověď na Darwinovu naturalizační hádanku? (.) Živa 66, 229 - 230
Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. 2018: Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. (Introduction: Flora and vegetation of anthropogenic habitats.) Zprávy České botanické společnosti 53, 199 - 205
Lososová Z., Tichý L., Divíšek J., Čeplová N., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Kalníková V., Kalusová V., Novák P., Řehořek V., Wirth T. & Chytrý M. 2018: Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions 24, 765 - 775
Lyčka Z. & Elster J. 2018: Stacja Josefa Svobody czyli Czesi na Svlabardzie. (Josef Svoboda Station, Czechs at Svalbard.) Zew Północy 2018, 36 - 37
Macková L., Vít P. & Urfus T. 2018: Crop-to-wild hybridization in cherries - Empirical evidence from Prunus fruticosa. Evolutionary Applications 11, 1748 - 1759
Maes S. L., Perring M. P., Vanhellemont M., Depauw L., van den Bulcke J., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2018: Environmental drivers interactively affect individual tree growth across temperate European forests. Global Change Biology 25, 201 - 217
Macháčková M. 2018: Denivky a jejich šlechtění v Čechách a na Moravě. (Daylilies and their breeding in Bohemia and Moravia.) Zahradnictví, Profipress, 16 - 21
Maicher V., Safian S., Murkwe M., Przybylowicz L., Janeček Š., Fokam E. B., Pyrcz T., & Tropek R. 2018: Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology and Evolution 8, 12761 - 12772
Mairal M., Šurinová M., Castro S. & Münzbergová Z. 2018: Unmasking cryptic biodiversity in polyploids: origin and diversification of Aster amellus aggregate. Annals of Botany 122, 1047 - 1059
Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. 2018: Zajímavé nálezy zástupců rodu Lecanora v České republice. (Interesting records of Lecanora species in the Czech Republic.) Bryonora 62, 24 - 39
Malíček J., Hradílek Z. & Tkáčiková J. 2018: Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. (Lichenological and bryological field trip to the Kelčský Javorník Mt. in the Hostýnské vrchy Mts.) Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7, 29 - 33
Malíček J., Palice Z., Acton A., Berger F., Bouda F., Sanderson N. & Vondrák J. 2018: Uholka primeval forest in the Ukrainian Carpathians – a keynote area for diversity of forest lichens in Europe. Herzogia 31, 140 - 171
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2018: Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. Herzogia 31, 453 - 475
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Łubek A. & Kukwa M. 2018: Bacidia albogranulosa (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota), a new sorediate lichen from European old-growth forests. MycoKeys 44, 51 - 62