Filter

   

Publications
Jongepierová I., Prach K. & Řehounková K. 2012: Re-creation of species rich grasslands in the Bílé Karpaty Mountains. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 45 - 46
Jongepierová I., Prach K. & Řehounková K. 2012: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. (Recreation of species rich grasslands in the Bílé Karpaty Mountains.) In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 45 - 46
Jørgensen P.M. & Palice Z. 2012: Collema paramense, sp. nova, with notes on Collema in the High Andes. Bibliotheca Lichenologica 108, 135 - 140
Juřica J., Kaplan Z., Prančl J., Doležal J. & Štech M. 2012: Filago vulgaris Lam. (Filago vulgaris Lam.) Zprávy České botanické společnosti 47, 90 - 92
Kahlert M., Kelly M., Albert R.-L., Almeida S. F. P., Bešta T., Blanco S., Coste M., Denys L., Ector L., Fránková M., Hlúbiková D., Ivanov P., Kennedy B., Marvan P., Mertens A., Miettinen J., Picinska-Fałtynowicz J., Rosebery J., Tornés E., Vilbaste S. & Vogel A. 2012: Identification versus counting protocols as sources of uncertainty in diatom-based ecological status assessments. Hydrobiologia 695, 109 - 124
Kaplan Z. 2012: Flora and phytogeography of the Czech Republic. Preslia 84, 505 - 573
Kaplan Z. 2012: Proposal to reject the name Potamogeton dimorphus (Potamogetonaceae). Taxon 61, 466 - 467
Kaplan Z. & Marhold K. 2012: Multivariate morphometric analysis of the Potamogeton compressus group (Potamogetonaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 170, 112 - 130
Kaplan Z. & Štajerová K. 2012: Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte. (Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte.) Zprávy České botanické společnosti 47, 48 - 49
Kenis M. , Bacher S., Baker R.H.A., Branquart E., Brunel S., Holt J., Hulme P. E., Macleod A., Pergl J., Petter F., Pyšek P., Schrader G., Sissons A., Starfinger U. & Schaffner U. 2012: New protocols to assess the environmental impact of pests in the EPPO decision-support scheme for pest risk analysis. EPPO Bulletin 42, 21 - 27
Khodlová Z. & Trávníček P. 2012: Příběh obyčejné trávy s neobyčejnou evolucí - tomka vonná a její příbuzní. (Remarkable Evolutionary History of Unexceptional Grass – Sweet Vernal Grass and Its Relatives.) Živa 60, 229 - 232
Khodosovtsev A., Vondrák J., Naumovich A., Kocourková J., Vondráková O. & Motiejunaite J. 2012: Three new Pronectria species in terricolous and saxicolous microlichen communities (Bionectriaceae, Ascomycota). Nova Hedwigia 95, 211 - 220
Kimmer D., Vincent I., Dudák J., Bergerová E., Petráš D., Lev J., Holba M., Kalhotka L., Mikula P., Kořínková R. & Kubáč L. 2012: Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air. In: Nanocon 2012, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 10
Kirschner J. 2012: Luzula. Hairy Wood Rush. In: Baldwin B. G., Goldman D. H., Keil D. J., Patterson R., Rosatti T. J. & Wilken D. H. (eds.) The Jepson Manual, Vascular Plants of California, ed. 2. University of California Press, Berkeley, Los Angeles & London, 1374 - 1375
Klimešová J. 2012: Jsou to pohádky, ale nečtěte je dětem před spaním. Přírůstky do polárníkovy knihovničky III. (Those are fairytales but do not read them to children at bedtime.) Vesmír 91, 679 - 681
Klimešová J. 2012: Zpátky do budoucnosti. Přírůstky do polárníkovy knihovničky II. (Back to the future.) Vesmír 91, 459 - 460
Klimešová J. & Doležal J. 2012: Are clonal plants more frequent in cold environments than elsewhere? Plant Ecology & Diversity 4, 373 - 378
Klimešová J., Doležal J., Prach K. & Košnar J. 2012: Clonal growth forms in Arctic plants and their habitat preferences: a study from Petuniabukta, Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 421 - 442
Klimešová J. & Prach K. 2012: Český botanický výzkum na Svalbardu. (Czech botanical research in Svalbard.) Živa 60, 188 - 189
Klimešová J., Prach K. & Bernardová A. 2012: Using Available Information to Assess the Potential Effects of Climate Change on Vegetation in the High Arctic: North Billjefjorden, Central Spitsbergen (Svalbard). Ambio 41, 435 - 445