Filter

   

Publications
Powell, M. & Vondrák, J. 2012: Italian balustrade at Cliveden hosts Italian lichens? British Lichen Society Bulletin 110, 11 - 14
Prach K. 2012: Coal mining spoil heaps in the Most region: restoration potential of spontaneous succession. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 97 - 98
Prach K. 2012: Ekologie obnovy a její význam pro ochranu přírody a krajiny v České republice. (Restoration ecology and its importance in nature and landscape protection.) In: Machar I., Drobilová L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice, 2 díl, Univerzita Palackého, Olomouc., 515 - 531
Prach K. 2012: Experimental restoration and subsequent degradation of an alluvial meadow. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 39 - 41
Prach K. 2012: Obnova a následná degradace nivních luk. (Experimental restoration and subsequent degradation of an alluvial meadow.) In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 39 - 41
Prach K. 2012: Praktické využití botaniky. (Practical use of botany.) Živa 60, 216 - 216
Prach K. 2012: Výsypky po těžbě uhlí na Mostecku: potenciál spontánní sukcese pro obnovu. (Coal mining spoil heaps in the Most Region: restoration potential of spontaneous succession.) In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 97 - 98
Prach K., Klimešová J., Košnar J., Redčenko O. & Hais M. 2012: Variability of contemporary vegetation around Petuniabukta, central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 383 - 394
Prach K. & Lepš J. 2012: Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice.) Živa 60, 83 - 83
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Ekologie obnovy a ekologická obnova v České republice. (Restoration ecology and ecological restoration in the Czech Republic.) In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 9 - 10
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Restoration ecology and ecological restoration in the Czech Republic. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha, 9 - 10
Prach K. & Rachlewicz G. 2012: Succession of vascular plants in front of retreating glaciers in central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 319 - 328
Prančl J. 2012: Galium murale (L.) All. (Galium murale (L.) All.) Zprávy České botanické společnosti 47, 92 - 95
Prančl J. 2012: Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. I. Úvod a určování, druhy C. hermaphroditica, C. hamulata a C. palustris. (The genus Callitriche (water-starwort) in the Czech Republic. I. Introduction and determination, the species C. hermaphroditica, C. hamulata and C. palustris.) Zprávy České botanické společnosti 47, 209 - 290
Procházková, L., Houk, V. & Nedbalová, L. 2012: Discostella tatrica sp. nov. (Bacillariophyceae) – a small centric diatom from the Tatra Mountain lakes (Slovakia/Poland). Fottea 12, 1 - 12
Přibyl P., Cepák V. & Zachleder V. 2012: Production of lipids in 10 strains of Chlorella and Parachlorella, and enhanced lipid productivity in Chlorella vulgaris. Applied Microbiology and Biotechnology 94, 549 - 561
Přibyl P., Eliáš M., Cepák V., Lukavský J. & Kaštánek P. 2012: Zoosporogenesis, morphology, ultrastructure, pigment composition, and phylogenetic position of Trachydiscus minutus (Eustigmatophyceae, Heterokontophyta). Journal of Phycology 48, 231 - 242
Pyšek P. 2012: Asistované přežívání, nebo asistované invaze? O změnách klimatu, vymírání druhů a Jurských parcích. (Assisted migration or assisted invasions? On changes of climate, species extinctions and Jurassic parks.) Vesmír 91, 291 - 293
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84, 155 - 255
Pyšek P., Chytrý M. & Pergl J. 2012: Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. (Invasive plants in the Czech Republic and their impact on biodiversity.) Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice, II. díl, Univerzita Palackého, Olomouc, 692 - 705