Filter

   

Publications
Klimešová J., Šťastná P., Bernardová A., Prach K., Doležal J., Dvorský M., Chlumská Z., Elster J., Kvíderová J. & Hájek T. 2012: Čekají je zlatá léta? Globální oteplení a rostliny chladných oblastí. (Is golden age waiting for them? Global climate change and plants og cold regions.) Vesmír 91, 416 - 424
Kling H.J., Laughinghouse H.D., Šmarda J., Komárek J. Ackerman J., Bruun K., Watson S.B. & Chen F. 2012: A new red colonial Pseudanabaena (Cyanoprokaryota, Oscillatoriales) from North American large lakes. Fottea 12, 327 - 339
Knappová J., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2012: Colonization of central European abandoned fields by dry grassland species depends on the species richness of the source habitats: a new approach for measuring habitat isolation. Landscape Ecology 27, 97 - 108
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M. & Sudová R. 2012: Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80, 216 - 235
Kolář F., Fér T., Štech M., Trávníček P., Dušková E., Schönswetter P. & Suda J. 2012: Bringing Together Evolution on Serpentine and Polyploidy: Spatiotemporal History of the Diploid-Tetraploid Complex of Knautia arvensis (Dipsacaceae). PLOS ONE 7, 1 - 13
Kolář F., Lučanová M., Těšitel J., Loureiro J. & Suda J. 2012: Glycerol-treated nuclear suspensions - an efficient preservation method for flow cytometric analysis of plant samples. Chromosome Research 20, 303 - 315
Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V. & Falteisek L. 2012: Ochrana přírody z pohledu biologa. (Nature conservation from biologist´s point of view.) Dokořán, Praha, 1 - 216
Kolář J., Jarošová I., Dreslerová G., Drozdová E. & Dobisíková M. 2012: Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic - a case study of Corded Ware culture communities. Archeologické rozhledy 64, 237 - 264
Komárek J. 2012: Nomenclatural changes in heterocytous Cyanoprokaryotes (Cyanobacteria, Cyanophytes). Fottea 12, 141 - 148
Komárek J., Kováčik L., Elster J. & Komárek O. 2012: Cyanobacterial diversity of Petuniabukta, Billefjorden, central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 347 - 368
Komárek J. & Mareš, J. 2012: An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria. Hydrobiologia 698, 327 - 351
Komárek J., Nedbalová L. & Hauer T. 2012: Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. Polar Biology 35, 759 - 774
Kopalová K., Veselá J., Elster J., Nedbalová L., Komárek J. & Vijver B. V. 2012: Benthic diatoms ( Bacillariophyta) from seepages and streams on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antarctica). Plant Ecology and Evolution 145, 190 - 208
Kopp R., Petrek R., Sukop I., Brabec T., Vítek T., Řezníčková P. & Ziková A. 2012: Water quality and biotic community composition of a highland stream influenced by different human activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 60, 83 - 92
Kopp R., Skácelová O., Heteša J., Marvan P., Bešta T., Zapomělová E., Straková L. & Bohunická, M. 2012: Hundred years of the phycological research in lednice ponds - the impact of the environmental conditions on the development of cyanobacteria and algae. Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae 97, 3 - 87
Kopp R. & Sukop I. 2012: Planktonní společenstva Lednických rybníků ve vegetační sezóně roku 2008 a 2009. (Planktonic communities of Lednické rybníky ponds during vegetation season 2008 and 2009.) Příroda 30, 47 - 62
Kopp R., Vítek T., Šťastný J., Sukop I., Brabec T., Ziková A., Spurný P. & Mareš J. 2012: Water Quality and Biotic Community of a Highland Stream under the Influence of a Eutrophic Fishpond. International Revue of Hydrobiology 97, 26 - 40
Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012: A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. Taxon 61, 709 - 720
Koutecký P., Štěpánek J. & Baďurová T. 2012: Differentiation between diploid and tetraploid Centaurea phrygia: mating barriers, morphology and geographic distribution. Preslia 84, 1 - 32
Kowarik I. & Pyšek P. 2012: The first steps towards unifying concepts in invasion ecology were made one hundred years ago: revisiting the work of the Swiss botanist Albert Thellung. Diversity and Distributions 18, 1243 - 1252