Filter

   

Publications
Hájková P., Horsák M., Hájek M., Lacina A., Buchtová H. & Pelánková B. 2012: Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. Boreas 41, 690 - 706
Halici M.G. & Vondrák J. 2012: Towards the Lichen Flora of Turkey. Cibilyev et al. (eds.) Stepi Severnoj Jevrazii - Steppes of northern Eurasia: materialy VI Meždunarodnogo simpoziuma, 847 - 848
Hédl R., Houška J., Banaš M. & Zeidler M. 2012: Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60, 491 - 501
Heinken-Šmídová A. & Münzbergová Z. 2012: Population Dynamics of the Endangered, Long-Lived Perennial Species, Ligularia sibirica. Folia Geobotanica 47, 193 - 214
Hejda M. 2012: What Is the Impact of Impatiens parviflora on Diversity and Composition of Herbal Layer Communities of Temperate Forests? PLoS One 7, 1 - 7
Hemrová L., Červenková Z. & Münzbergová Z. 2012: The effects of large herbivores on the landscape dynamics of a perennial herb. Annals of Botany 110, 1411 - 1421
Hemrová L. & Münzbergová Z. 2012: Identification of suitable unoccupied habitats: direct versus an indirect approach. Preslia 84, 925 - 937
Herben T., Nováková Z., Klimešová J. & Hrouda L. 2012: Species traits and plant performance: functional tradeoffs in a large set of species in a botanical garden. Journal of Ecology 100, 1522 - 1533
Herben T., Suda J., Klimešová J., Mihulka S., Říha P. & Šímová I. 2012: Ecological effects of cell-level processes: genome size, functional traits and regional abundance of herbaceous plant species. Annals of Botany 110, 1357 - 1367
Herben T. & Wildova R. 2012: Community-level effects of plant traits in a grassland community examined by multispecies model of clonal plant growth. Ecological modelling 234, 60 - 69
Hermant M., Hennion F., Bartish I., Yguel B. & Prinzing A. 2012: Disparate relatives: Life histories vary more in genera occupying intermediate environments. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 14, 283 - 301
Hernádi I., Sasvári Z., Albrechtová J., Vosátka M. & Posta K. 2012: Arbuscular mycorrhizal inoculant increases yield of spice pepper and affects the indigenous fungal community in the field. Hort Science 47, 603 - 606
Heteša J., Marvan P., Skácelová O. & Kopp R. 2012: Řasy a sinice mokřadů dolního Podyjí. (Algae and Cyanobacteria in Wetlands of the Lower Dyje River Basin.) Řasy a sinice mokřadů dolního Podyjí, Folia Forestalia Bohemica, Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 1 - 167
Hofmeister J., Hošek J., Bůzek F. & Roleček J. 2012: Foliar N concentration and d15N signature reflect the herb layer species diversity and composition in oak-dominated forests. Applied Vegetation Science 15, 318 - 328
Holba M., Bartoník A., Plotěný K. & Horváth Z. 2012: Energia din apele uzate. (Energie z odpadních vod/ Energy from wastewater.) In: Ciomos V., Demetrescu E., Popescu C. (ed.), Technologii noi de epurare a apelor uzate, 139 - 146
Holba M., Bartoník A., Škvoran O., Horák P., Počinková M. & Plotěný K. 2012: Energetický potenciál odpadních vod. (Wastewater energy potential.) Vodní hospodářství 62, 42 - 48
Holba M., Plotěný K., Dvořák L., Gómez M. & Růžičková I. 2012: Full-scale Applications of Membrane Filtration in Municipal Wastewater Treatment Plants. Clean-Soil Air Water 40, 479 - 486
Holba M., Škorvan O., Maršálková E. & Maršálek B. 2012: Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies. In: Nanocon 2012, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 5
Holba M., Škorvan O., Plotěný K., Zbořil R. & Slunský J. 2012: Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění odpadních vod z povrchových úprav materiálů. (Environmentally friendly technologies using nanoiron apllicable for wastewater treatment from surface processing.) In: Jelínková Z. (ed.) Projektování a provoz povrchových úprav, Praha 38., 37 - 38
Holub J., Tůma I., Záhora J. & Fiala K. 2012: Different nutrient use strategies of expansive grasses Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius. Biologia 67, 673 - 680