Filter

   

Publications
Van de Vijver B.,Kopalová K., Zidarova R. & Cox E. J. 2013: New and interesting small-celled naviculoid diatoms (Bacillariophyta) from the Maritime Antarctic Region. Nova Hedwigia 97, 189 - 208
Van de Vijver B., Wetzel C., Kopalová K., Zidarova R. & Ector L. 2013: Analysis of the type material of Achnanthidium lanceolatum Brébisson ex Kützing (Bacillariophyta) with the description of two new Planothidium species from the Antarctic Region. Fottea 13, 105 - 117
Vazačová K. & Münzbergová Z. 2013: Simulation of Seed Digestion by Birds: How Does It Reflect the Real Passage Through a Pigeon's Gut? Folia Geobotanica 48, 257 - 269
Vihervaara P., D´Amato D., Forsius M., Angelstam P., Baessler C., Balvanera P., Boldgiv B., Bourgeron P., Dick J., Kanka R., Klotz S., Maass M., Melecis V., Petřík P., Shibata H., Tang J., Thompson J. & Zacharias S. 2013: Using long-term ecosystem service and biodiversity data to study the impacts and adaptation options in response to climate change: insights from the global ILTER sites network. Current Opinion in Environmental Sustainability 5, 53 - 66
Vild O., Roleček J., Hédl R., Kopecký M. & Utinek D. 2013: Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management 310, 234 - 241
Vild O. & Stejskal R. 2013: Vliv expertimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyjí. (The impact of experimental grazing on the woodland understory in the Podyjí national park.) Thayensia 2013, 27 - 38
Vítková M. 2013: KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013 all. nova hoc loco. Mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty. (KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013 all. nova hoc loco. Mesophilous Robinia groves with nitrophytes.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 137 - 137
Vítková M. 2013: KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963. Mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty. (KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963. Mesophilous Robinia groves with nitrophytes.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 138 - 141
Vítková M. 2013: KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980. Akátiny suchých písčitých půd. (KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980. Robinia groves on dry sandy soils.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 144 - 145
Vítková M. 2013: KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek 2010. Druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách. (KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek 2010. Species-poor Robinia groves with grasses on sandy soils.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 145 - 147
Vítková M. 2013: KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní. (KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. Open acidophilous Robinia groves with Poa nemoralis in river valleys.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 141 - 144
Vítková M. & Kolbek J. 2013: KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003. Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou. (KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003 Robinia scrub and short woodland on dry shallow soils in warm areas.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 147 - 148
Vítková M. & Kolbek J. 2013: KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003. Nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání. (KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003. Low to shrubby Robinia groves on thermophilous rocky slopes.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 148 - 150
Vlasáková B. 2013: Sexual regeneration on a tropical inselberg in French Guiana: an inselberg specialist versus a species with a wider ecological amplitude. Plant Ecology 214, 279 - 290
Vohník M., Mrnka L., Lukešová T., Bruzone M. C., Kohout P. & Fehrer J. 2013: The cultivable endophytic community of Norway spruce ectomycorrhizas from microhabitats lacking ericaceous hosts is dominated by ericoid mycorrhizal Meliniomyces variabilis. Fungal Ecology 6, 281 - 292
Volařík D. & Hédl R. 2013: Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver fir dynamics. Forest Ecology and Management 292, 39 - 48
Vondrák J., Frolov I., Arup U. & Khodosovtsev A. 2013: Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae. Čornomorskij botaničnij žurnal 9, 382 - 405
Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halici G., Khodosovtsev A. & Roux C. 2013: New crustose Teloschistaceae in Central Europe. Lichenologist 45, 701 - 722
Vondrák J. & Kubásek J. 2013: Algal stacks and fungal stacks as adaptations to high light in lichens. Lichenologist 45, 115 - 124
Vondrák J. & Liška J. 2013: Lichens and lichenicolous fungi from the Retezat Mts and overlooked records for the checklist of Romanian lichens. Herzogia 26, 293 - 305