Filter

   

Publications
Münzbergová Z. 2013: Comparative demography of two co-occurring Linum species with different distribution patterns. Plant Biology 15, 963 - 970
Münzbergová Z., Cousins S. A. O., Herben T., Plačková I., Mildén M. & Ehrlén J. 2013: Historical habitat connectivity affects current genetic structure in a grassland species. Plant Biology 15, 195 - 202
Münzbergová Z., Hadincová V., Wild J. & Kindlmannová J. 2013: Variability in the Contribution of Different Life Stages to Population Growth as a Key Factor in the Invasion Success of Pinus strobus. PLOS ONE 8, 1 - 12
Münzbergová Z. & Skuhrovec J. 2013: Effect of Habitat Conditions and Plant Traits on Leaf Damage in the Carduoideae Subfamily. PLOS ONE 8, 1 - 9
Münzbergová Z., Šurinová M. & Castro S. 2013: Absence of gene flow between diploids and hexaploids of Aster amellus at multiple spatial scales. Heredity 110, 123 - 130
Najdenski H.M., Gigova L., Iliev I., Pilarski P., Lukavský J., Tsvetkova I.V., Ninova M.S. & Kussovski V.K. 2013: Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria. International Journal of Food Science and Technology 48, 1533 - 1540
Navrátilová J. 2013: LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933. (LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 421 - 424
Navrátilová J. 2013: LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929. (LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 424 - 426
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934. (LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 426 - 429
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: Svaz LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968. (LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 419 - 421
Nedbalová L. 2013: Bakterie a viry. (Bacteria.) In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 133 - 133
Nedbalová L. 2013: Větší bezobratlí živočichové. (Larger invertebrates.) In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 137 - 142
Nedbalová L. 2013: Zooplankton. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 135 - 137
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Kytovci. (Cetaceans.) In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 149 - 155
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Ploutvonožci. (Pinnipeds.) In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 145 - 148
Novák P. & Roleček J. 2013: Dub balkánský (Quercus frainetto) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice. (New record of Quercus frainetto in SW Moravia and notes on its occurrence in the Czech Republic.) Zprávy České botanické společnosti 48, 1 - 7
Novák P., Roleček J. & Melichar V. 2013: Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) - novinka v květeně Slavkovského lesa. (Record of Erica tetralix in Slavkovský les Mts (Western Bohemia, Czech Republic).) Erica 20, 47 - 51
Novoa A., González L., Moravcová L. & Pyšek P. 2013: Constraints to native plant species establishment in coastal dune communities invaded by Carpobrotus edulis: Implications for restoration. Biological Conservation 164, 1 - 9
Novotná V. 2013: Analytická laboratoř v Průhonicích. (Analytical laboratory at Institute of Botany in Pruhonice.) Botanika 1, 19 - 19
Obstová B. 2013: Pylový diář - novinka pylovým alergikům. (Pollen diary - a new service for people wit pollen allergy.) Alergie Supplementum 1 15, 46 - 50