Filter

   

Publications
Dias A. T. C., Berg M. P., de Bello F., Van Oosten A. R., Bila K. & Moretti M. 2013: An experimental framework to identify community functional components driving ecosystem processes and services delivery. Journal of Ecology 101, 29 - 37
Dítě D., Hájek M., Hájková P. & Eliáš P. 2013: The occurrence of the relict plant, Trichophorum pumilum, in the Western Carpathians in the context of its distribution and ecology in Eurasia. Preslia 85, 333 - 348
Dixon A. F. G., Honěk A. & Jarošík V. 2013: Physiological mechanism governing slow and fast development in predatory ladybirds. Physiological Entomology 38, 26 - 32
Doležal J., Yakubov V. & Hara T. 2013: Plant diversity changes and succession along resource availability and disturbance gradients in Kamchatka. Plant Ecology 214, 477 - 488
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2013: Comparative Population Biology of Critically Endangered Dracocephalum austriacum (Lamiaceae) in Two Distant Regions. Folia Geobotanica 48, 75 - 93
Dostálek T., Pánková H., Münzbergová Z. & Rydlová J. 2013: The Effect of AMF Suppression on Plant Species Composition in a Nutrient-Poor Dry Grassland. PLOS ONE 8, 1 - 11
Dostál P., Allan E., Dawson W., van Kleunen M., Bartish I. & Fischer M. 2013: Enemy damage of exotic plant species is similar to that of natives and increases with productivity. Journal of Ecology 101, 388 - 399
Dostál P., Dawson W., van Kleunen M., Keser L. H. & Fischer M. 2013: Central European plant species from more productive habitats are more invasive at a global scale. Global Ecology and Biogeography 22, 64 - 72
Dostál P. & Kovář P. 2013: Seed rain and seed persistence of Calamagrostis epigejos (L.) Roth in extreme ecotoxicological conditions at an abandoned ore-washery sedimentation basin. Journal of Landscape Ecology 6, 17 - 33
Dostál P., Müllerová J., Pyšek P., Pergl J. & Klinerová T. 2013: The impact of an invasive plant changes over time. Ecology Letters 16, 1277 - 1284
Doubková P., Kohout P. & Sudová R. 2013: Soil nutritional status, not inoculum identity, primarily determines the effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of Knautia arvensis plants. Mycorrhiza 23, 561 - 572
Doubková P., Vlasáková E. & Sudová R. 2013: Arbuscular mycorrhizal symbiosis alleviates drought stress imposed on Knautia arvensis plants in serpentine soil. Plant and Soil 370, 149 - 161
Douda J. & Chrtek J. 2013: Bromus commutatus Schrader - sveřep luční. (Bromus commutatus Schrader - sveřep luční.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 86 - 86
Douda J. & Chrtek J. 2013: Bromus japonicus Thunb. - sveřep japonský. (Bromus japonicus Thunb. - sveřep japonský.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 86 - 87
Douda J. & Chrtek J. 2013: Bromus secalinus L. - sveřep stoklasa. (Bromus secalinus L. - sveřep stoklasa.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 87 - 87
Dreslerová D., Waldhauser J., Abraham V., Kočár P., Křivánek R., Meduna P. & Sádlo J. 2013: Bezdězsko - Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech. (The Bezděz - Doksy region (Northern Bohemia) in prehistoryand the La Tene settlement at Okna.) Archeologické rozhledy 65, 535 - 573
Dudová L., Hájková P., Buchtová H. & Opravilová V. 2013: Formation, succession and landscape history of Central-European summit raised bogs: A multiproxy study from the Hrubý Jeseník Mountains. The Holocene 23, 230 - 242
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský - kamyšník širokoplodý. (Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 81
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan - kamyšník vrcholičnatý. (Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 82
Dullinger S., Essl F., Rabitsch W., Erb K.-H., Gingrich S., Haberl H., Hülber K., Jarošík V., Krausmann F., Kühn I., Pergl J., Pyšek P. & Hulme P. E. 2013: Europe´s other debt crisis caused by the long legacy of future extinctions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110, 7342 - 7347