Filter

   

Publications
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K. & Hrouzek P. 2014: Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): a phylogenetically uniform genus with variable phenotypes. Phytotaxa 172, 235 - 246
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L. & Sigler T. 2014: Production of structured triacylglycerols from microalgae. Phytochemistry 104, 95 - 104
Sádlo J. 2014: Město pro přírodu a příroda pro lidi. (Town for nature, nature for people.) In: Novák J.C. (ed.) Pražské krajiny a jejich ochrana, Ekocentrum Koniklec, Praha, 91 - 102
Sádlo J. 2014: Podle skutků poznáte je. (You can detect them by the way they act.) Veronica 28, 2 - 4
Samková V. & Kaplan Z. 2014: Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. (Field botanical excursion to fishpond between Chlumec nad Cidlinou and Lázně Bohdaneč.) Východočeský botanický zpravodaj 15, 13 - 16
Sekerka P. 2014: Helleborus - zajímavé a perspektivní zahradní rostliny II. (Helleborus - interesting and perspective garden plants.) Zahradnictví 13, 20 - 22
Sekerka P. 2014: Kam směřuje šlechtění bylinných pivoněk? (What is the direction of herbaceous peony breeding?) Zahradnictví 13, 30 - 32
Sekerka P. 2014: Orseje, málo známé zahradní rostliny. (Ficarias, little known garden plants.) Zahradnictví 13, 28 - 31
Sekerka P. 2014: Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. (Pruhonice Botanical Garden.) Zahradnictví 2014, 12 - 12
Sekerka P. 2014: Přehled pěstovaných rostlin v databázi Florius. (Overview of cultivated plants in the database Florius.) Botanika 2014, 17 - 18
Sekerka P. 2014: Variabilita rodu Vinca. (Variability of genus Vinca.) Zahradnictví 2014, 14 - 16
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - hlíznaté a trsnaté sasanky. (From the collection of the genus Anemone - tuberous and tufted anemones.) Zahradnictví 2014, 28 - 32
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - Oddénkaté na jaře kvetoucí sasanky. (From the collection of the genus Anemone - rhizomatous spring blooming anemones.) Zahradnictví 13, 32 - 34
Sekerka P., Caspers Z., Macháčková M. & Blažek M. 2014: České jmenosloví rodu Iris. (Czech names of the genus Iris.) Zahradnictví 13, 32 - 34
Schweingruber F., Říha P. & Doležal J. 2014: Variation in Stem Anatomical Characteristics of Campanuloideae Species in Relation to Evolutionary History and Ecological Preferences. PLOS ONE 9, 1 - 14
Simic S.B., Komárek J. & Dordevicc N.B 2014: The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie 35, 259 - 267
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S. M., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H. & Vrba J. 2014: Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114, 125 - 133
Skálová H. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. (Expansion of Impatiens glandulifera in the Czech Republic.) Veronica 28, 16 - 18
Skálová H. & Čuda J. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. (Invasion of Impatiens glandulifera in the Czech Republic.) Živa 62, 271 - 273
Skálová H., Štajerová H., Hejda M., Pergl J., Moravcová L., Perglová I., Čuda J., Jahodová Š., Marková Z., Sádlo J. & Pyšek P. 2014: Invaze ve faktech a termínech. (Invasions in facts and terms.) Veronica 28, 2 - 5