Filter

   

Publications
Sekerka P. 2014: Kam směřuje šlechtění bylinných pivoněk? (What is the direction of herbaceous peony breeding?) Zahradnictví 13, 30 - 32
Sekerka P. 2014: Orseje, málo známé zahradní rostliny. (Ficarias, little known garden plants.) Zahradnictví 13, 28 - 31
Sekerka P. 2014: Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. (Pruhonice Botanical Garden.) Zahradnictví 2014, 12 - 12
Sekerka P. 2014: Přehled pěstovaných rostlin v databázi Florius. (Overview of cultivated plants in the database Florius.) Botanika 2014, 17 - 18
Sekerka P. 2014: Variabilita rodu Vinca. (Variability of genus Vinca.) Zahradnictví 2014, 14 - 16
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - hlíznaté a trsnaté sasanky. (From the collection of the genus Anemone - tuberous and tufted anemones.) Zahradnictví 2014, 28 - 32
Sekerka P. 2014: Z kolekce rodu Anemone - Oddénkaté na jaře kvetoucí sasanky. (From the collection of the genus Anemone - rhizomatous spring blooming anemones.) Zahradnictví 13, 32 - 34
Sekerka P., Caspers Z., Macháčková M. & Blažek M. 2014: České jmenosloví rodu Iris. (Czech names of the genus Iris.) Zahradnictví 13, 32 - 34
Schweingruber F., Říha P. & Doležal J. 2014: Variation in Stem Anatomical Characteristics of Campanuloideae Species in Relation to Evolutionary History and Ecological Preferences. PLOS ONE 9, 1 - 14
Simic S.B., Komárek J. & Dordevicc N.B 2014: The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie Algologie 35, 259 - 267
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S. M., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H. & Vrba J. 2014: Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114, 125 - 133
Skálová H. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. (Expansion of Impatiens glandulifera in the Czech Republic.) Veronica 28, 16 - 18
Skálová H. & Čuda J. 2014: Invaze netýkavky žláznaté v České republice. (Invasion of Impatiens glandulifera in the Czech Republic.) Živa 62, 271 - 273
Skálová H., Štajerová H., Hejda M., Pergl J., Moravcová L., Perglová I., Čuda J., Jahodová Š., Marková Z., Sádlo J. & Pyšek P. 2014: Invaze ve faktech a termínech. (Invasions in facts and terms.) Veronica 28, 2 - 5
Smith C., Warren M., Rouchet R. & Reichard M. 2014: The function of multiple ejaculations in bitterling. Journal of Evolutionary Biology 27, 1819 - 1829
Sosnová M., Herben T., Martínková J., Bartušková A. & Klimešová J. 2014: To resprout or not to resprout? Modeling population dynamics of a root-sprouting monocarpic plant under various disturbance regimes. Plant Ecology 215, 1245 - 1254
Strunecký O., Komárek J. & Šmarda J. 2014: Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic Phormidium on the basis of combined molecular and cytomorphological markers. Preslia 86, 193 - 207
Suda J., Trávníček P. & Kalůsková J. 2014: Co všechno nám mohou říci cytometrické analýzy? (What can be read from flow cytometric analyses?) Botanika 2014, 13 - 14
Sudová R., Pánková H., Rydlová J., Münzbergová Z. & Suda J. 2014: Intraspecific ploidy variation: a hidden, minor player in plant-soil-mycorrhizal fungi interactions. American Journal of Botany 101, 26 - 33
Svidenský R., Čížková H. & Kučerová A. 2014: Ústup litorální vegetace na rybníku Bažina (PR Vrbenské rybníky). (Decline of the littoral vegetation on the Bažina Pond (Vrbenské rybníky NR).) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 2014, 86 - 100