Filter

   

Publications
2000: Cheilanthes Swartz, Alcea L., Plantago L.
2000: Rod Oxycoccus (klikva) v Krkonoších – taxonomická revize, rozšíření a cenologie jednotlivých druhů a ploidních úrovní (předběžné výsledky).
2000: Rod Oxycoccus (klikva) v Krkonoších – taxonomická revize, rozšíření a cenologie jednotlivých druhů a ploidních úrovní (předběžné výsledky).
Kirschner J., Novara L. J., Novikov V. S., Snogerup S. & Kaplan Z. 1999: Supraspecific division of the genus Juncus (Juncaceae). Folia Geobotanica 34, 377 - 390
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR