Filter

   

Publications
Kaplan Z. & Symoens J.-J. 2004: Proposal to conserve the name Potamogeton schweinfurthii A. Benn. (Potamogetonaceae) with a conserved type. Taxon 53, 837 - 838
Kaplan Z. & Wolff P. 2004: A morphological, anatomical and isozyme study of Potamogeton ×schreberi: confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France. Preslia 76, 141 - 161
Kaplan Z. & Zalewska-Gałosz J. 2004: Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collaborators. Taxon 53, 1033 - 1041
Kirschner J., Bartish I., Hroudová Z., Kirschnerová L. & Zákravský P 2004: Contrasting patterns of spatial genetic structure of diploid and triploid populations of the clonal aquatic species, Butomus umbellatus (Butomaceae), in Central Europel. Folia Geobotanica 39 (1), 13 - 26
Kirschner J. & Šída O. 2004: Helianthus L. - slunečnice. (Helianthus in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 322 - 331
Kirschner J. &Štěpánek J. 2004: New sections in Taraxacum. Folia Geobotanika 39, 259 - 274
Kovář P., Štěpánek J. & Kirschner J. 2004: Clonal diversity of Calamagrostis epigejos (L.) Roth in relation to type of industrial substrate and successional stage. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery in human-made deposits in landscape, Academia, Praha, 285 - 293
Kubát K. & Kaplan Z. 2004: Leontodon L. – máchelka (pampeliška, pupavík). (Leontodon in the Czech Republic.) In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 714 - 719
Liška J. 2004: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XVII.) Bryonora 34, 38 - 41
Liška J. & Soldán Z. 2004: Alien vascular plants recorded from the Barentsburg and Pyramiden settlements, Svalbard. Preslia 76, 279 - 290
Lumbsch H. T., Schmitt I., Palice Z., Wiklund E., Ekman S. & Wedin M. 2004: Supraordinal phylogenetic relationships of Lecanoromycetes based on a Bayesian analysis of combined nuclear and mitochondrial sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 31, 822 - 832
Morgan-Richards M., Trewick S.A., Chapman H.M. & Krahulcová A 2004: Interspecific hybridization among Hieracium species in New Zealand: evidence from flow cytometry. Heredity 93, 34 - 42
Palice Z. 2004: Nová lichenologická literatura XIII. Bryonora 33, 50 - 56
Palice Z. & Printzen C. 2004: Genetic variability in tropical and temperate populations of Trapeliopsis glaucolepidea: Evidence against long-range dispersal in a lichen with disjunct distribution. Mycotaxon 90, 43 - 54
Palice Z. & Soldán Z. 2004: Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. Palice Z. & Z. Soldán. 2004. Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins ofIn: Kovář P. (ed.) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Prague., 200 - 221
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. (Contribution to the flora of sand - pits in the Silesian upland.) Časopis Slezského zemského muzea, série A 1/53, 75 - 86
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2004: Poznámky k rozšíření některých kriticky a silně ohrožených rostlin květeny České republiky. (Notes on the distribution of some critically and strong threatened taxa of flora of the Czech republic.) Zprávy České Botanické Společnosti 3/39, 411 - 420
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Lišejníky. (Lichens.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 100 - 104
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. 2004: Tabulka přehledu lišejníků nalezených v Novohradských horách. (Table overview of lichens found in the Novohradské hory Mts.) In: Papáček M. (ed.) Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích., 293 - 297
Réblová M. 2004: Four new species of Chaetosphaeria from New Zealand and redescription of Dictyochaeta fuegiana. Studies in Mycology 50, 171 - 186