Filter

   

Publications
Slavíková-Bayerová Š. 2006: New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca., 97 - 107
Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. 2006: Three new species of Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae) containing fatty acids and atranorin. Lichenologist 38, 503 - 513
Šibík J., Kliment J., Jarolímek I., Dúbravcová Z., Bělohlávková R. & Paclová L. 2006: Syntaxonomy and nomenclature of the alpine heaths (the class Loiseleurio-Vaccinietea) in the Western Carpathians. Hacquetia 5, 37 - 71
Šoun J., Halda J., Kocourková J., Liška J., Palice Z., Peksa O., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. 2006: Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5.10.2003). (Lichens recorded during the 16th Bryological and Lichenological Days in Kameničky (Žďárské vrchy Mts, Czech Republic) in 2003.) Bryonora 38, 39 - 47
Štěpánková J. 2006: Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group. Preslia 78, 345 - 352
van den Boom P. P. G. & Palice Z. 2006: Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech republic. Czech Mycology 58, 105 - 116
Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. 2006: New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca., 109 - 117
Vondrák J. & Slavíková-Bayerová Š. 2006: Contribution to the lichenized and lichenicolous fungi in Bulgaria. II, the genus Caloplaca. Mycologia Balcanica 3, 61 - 69
Aptroot A., Czarnota P., Jüriado I., Kocourková J., Kukwa M., Lohmus P., Palice Z., Randlane T., Saag L., Sérusiaux E., Sipman H., Sparrius L., Suija A. & Thüs H. 2005: New or interesting lichens and lichenicolous fungi found during the 5th IAL Symposium in Estonia. Folia Cryptogamologica Estonica 41, 13 - 22
Bayerová Š. & Haas K. 2005: Toensbergianic acid, a new higher aliphatic diacid from the genus Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae). Bryologist 108/2, 224 - 227
Bayerová Š., Kukwa M. & Fehrer J. 2005: A new species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe. Bryologist 108, 131 - 138
Guttová A. & Palice Z. 2005: Lišajníky národného parku Muránska planina III - Cigánka. (Lichens of the National Park Muránska planina III - Cigánka.) Reussia, Supplement 1/2004, 11 - 47
Halda J. P., Palice Z. & Peksa O. 2005: Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. (Three noteworthy finds of lichens from the premountains of Orlické hory Mts.z podhůří Orlických hor.) Orlické hory a Podorlicko 13, 281 - 283
Chrtek J. & Plačková I. 2005: Genetic variation in Hieracium alpinum (Asteraceae) in the Krkonoše Mts (West Sudeten Mts, Czech Republic). Biologia 60, 387 - 391
Jarolímová V. 2005: Experimental hybridization of species in the genus Rorippa. Preslia 77, 277 - 296
Kaplan Z. 2005: Batrachium baudotii (Godron) F. W. Schultz. (Batrachium baudotii (Godron) F. W. Schultz.) Zprávy České botanické společnosti 40, 87 - 87
Kaplan Z. 2005: Erythronium dens-canis L. (Erythronium dens-canis L.) Zprávy České botanické společnosti 40, 118 - 118
Kaplan Z. 2005: Neotypification of Potamogeton ×fluitans Roth and the distribution of this hybrid. Taxon 54, 822 - 826
Kaplan Z. 2005: Potamogeton schweinfurthii A. Benn., a new species for Europe. Preslia 77, 419 - 431
Kaplan Z. 2005: Potvrzení výskytu Cardamine trifolia na Rychnovsku po 60 letech. (Cardamine trifolia rediscovered in the Rychnov nad Kněžnou district after 60 years.) Orchis 24/1, 2 - 9