Filter

   

Publications
Slavík B. & Zázvorka J. 2010: Convallaria L. - konvalinka. (Convallaria L. - Lily-of-the-valley.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 592 - 596
Slavík B. & Zázvorka J. 2010: Maianthemum Wiggers - pstroček. (Maianthemum Wiggers - May Lilies.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 591 - 592
Štěpánková J. 2010: Anthericaceae J. Agardh - bělozářkovité. (Anthericaceae J. Agardh.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 641 - 641
Štěpánková J. 2010: Convallariaceae Horaninow - konvalinkovité. (Convallariaceae Horaninow.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 583 - 583
Štěpánková J. 2010: Melanthiaceae Batsch - kýchavcovité. (Melanthiaceae Batsch.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 392 - 392
Štěpánková J. 2010: Nartheciaceae Fries - liliovcovité. (Nartheciaceae Fries - Bog Asphodel family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 390 - 390
Štěpánková J. 2010: Paris L. - vraní oko. (Paris L. - Herb Paris.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 397 - 399
Štěpánková J. 2010: Preface. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 13 - 14
Štěpánková J. 2010: Předmluva. (Preface.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 11 - 12
Štěpánková J. 2010: Scheuchzeriaceae Rudolphi - blatnicovité. (Scheuchzeriaceae Rudolphi - Rannoch - rusch family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 322 - 322
Štěpánková J. 2010: Scheuchzeria L. - blatnice. (Scheuchzeria L. - Rannoch-rush.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 322 - 324
Štěpánková J. 2010: Streptopus L. C. M. - čípek. (Streptopus L. C. M.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 402 - 403
Štěpánková J. 2010: Tofieldiaceae (Kunth) Takhtajan - kohátkovité. (Tofieldiaceae (Kunth) Takhtajan - Scotttish Asphodel family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 387 - 387
Štěpánková J. 2010: Tofieldia Hudson - kohátka. (Tofieldia Hudson - Scottish Asphodel.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 388 - 390
Štěpánková J. 2010: Trilliaceae Lindl. - trojčetovité. (Trilliaceae Lindl. - Herb - Paris family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 397 - 397
Štěpánková J. 2010: Uvulariaceae A. Gray - čípkovité. (Uvulariaceae A. Gray.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 402 - 403
Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds.] 2010: Květena České republiky. (Flora of the Czech Republic.) Academia, Praha 8, 1 - 712
Trávníček B., Kirschner J., Štěpánek J & Vašut R. J. 2010: Taraxacum Wiggers - pampeliška (smetánka). (Taraxacum Wiggers.) In: Štěpánková J., CHrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic. 8.] Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color, 23 - 269
van Dijk P., Kirschner J., Štěpánek J., Baitulin I. O. & Černý T. 2010: Taraxacum koksaghyz Rodin definitely is not an example of overcollecting in the past. A reply to S. Volis et al. (2009). Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik 83, 217 - 219
Vondrák J. & Liška J. 2010: Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia 65, 595 - 602