Filter

   

Publications
Kaplan Z. 2010: Spirodela Schleiden - závitka. (Spirodela Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 284 - 286
Kaplan Z. 2010: Stuckenia Börner - rdest, rdestík. (Stuckenia Börner – rdest, rdestík.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 378 - 382
Kaplan Z. 2010: Tiselius´ Potamogeton exsiccates: changes in taxonomy and nomenclature from one-century perspective. Annales Botanici Fennici 47, 373 - 393
Kaplan Z. 2010: Wolffia Schleiden - drobnička. (Wolffia Schleiden.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 292 - 293
Kaplan Z. 2010: Zannichelliaceae Dumort. - šejdračkovité. (Zannichelliaceae Dumort. – šejdračkovité.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 384 - 385
Kaplan Z. 2010: Zannichellia L. - šejdračka. (Zannichellia L. – šejdračka.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 385 - 387
Krahulcová A. & Rotreklová O. 2010: Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82, 23 - 39
Lastrucci L., Frignani F. & Kaplan Z. 2010: Potamogeton schweinfurthii and similar broad-leaved species in Italy. Webbia 65, 147 - 160
Lisická E., Černohorský Z. jun. & Liška J. 2010: Černohorský Zdeněk. (Botanical Personalities of Slovakia.) In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.) Osobnosti botaniky na Slovensku. Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Veda, Bratislava 2010, 105 - 106
Liška J. 2010: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXIII.) Bryonora 46, 78 - 80
Liška J. 2010: Česká jména lišejníků. (The common Czech names of lichens.) Příroda 29, 67 - 135
Liška J. & Palice Z. 2010: Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). (Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1).) Příroda 29, 3 - 66
Palice Z. 2010: Nová lichenologická literatura XIX. (New lichenological literature, XIX.) Bryonora 45, 53 - 63
Pérez-Ortega S., Spribille S., Palice Z., Elix J. A. & Printzen C. 2010: A molecular phylogeny of the Lecanora varia group, including a new species from western North America. Mycological Progress 9, 523 - 535
Réblová M., Fournier J. & Hyde K.D. 2010: Achroceratosphaeria, a new ascomycete genus and re-evaluation of Ceratosphaeria incolorata. Fungal Diversity 43, 75 - 84
Slavík B. & Štěpánková J. 2010: Abbreviations and symbols. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 21 - 21
Slavík B. & Štěpánková J. 2010: Introduction. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 17 - 18
Slavík B. & Štěpánková J. 2010: Úvod. (Introduction.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 15 - 16
Slavík B. & Štěpánková J. 2010: Zkratky a značky. (Abbreviations and symbols.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha 8, 19 - 20
Slavík B. & Zázvorka J. 2010: Convallaria L. - konvalinka. (Convallaria L. - Lily-of-the-valley.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 592 - 596