Filter

   

Publications
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Hydrocharis L. - voďanka. (Hydrocharis L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 308 - 310
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Stratiotes L. - řezan. (Stratiotes L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 310 - 312
Chrtek J. jun. 2010: Crocus L. - šafrán. (Crocus L. - crocus.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 556 - 559
Chrtek J. jun. 2010: Gladiolus L. - mečík. (Gladiolus L. - Corn-flag.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 562 - 565
Chrtek J. jun. 2010: Iridaceae Juss. - kosatcovité. (Iridaceae Juss. - Iris Family.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 555 - 556
Chrtek J. jun. 2010: Narthecium Hudson - liliovec. (Narthecium Hudson - Bog-asphodel.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 391 - 391
Chrtek J. jun. 2010: Sisyrinchium L. - badil. (Sisyrinchium L. - Blue-eyed grass.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 559 - 562
Chrtek J. jun. 2010: Veratrum L. - kýchavice. (Veratrum L. - Falde hellebore.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 392 - 397
Chrtek J., Kučera J. & Čejková A. 2010: Výsledky průzkumu jestřábníků v CHKO Orlické hory 2010. (Hawkeeds (Hieracium) in the Orlické hory Mts. - excursion 2010.) Orchis 29, 3 - 6
Jorgensen P. M. & Palice Z. 2010: Additions to the lichen family Pannariaceae in Ecuador. Nordic Journal of Botany 28, 623 - 628
Kaplan Z. 2010: Egeria Planchon - morovinka. (Egeria Planchon.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 312 - 313
Kaplan Z. 2010: Groenlandia Gay - rdest, rdestice. (Groenlandia Gay – rdest, rdestice.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 382 - 384
Kaplan Z. 2010: Hybridization of Potamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporal trends and habitat preferences. Preslia 82, 261 - 287
Kaplan Z. 2010: Lemnaceae S. F. Gray - okřehkovité. (Lemnaceae S. F. Gray.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 283 - 284
Kaplan Z. 2010: Lemna L. - okřehek. (Lemna L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 286 - 292
Kaplan Z. 2010: Najadaceae Juss. - řečankovité. (Najadaceae Juss.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 317 - 317
Kaplan Z. 2010: Najas L. - řečanka. (Najas L.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 317 - 321
Kaplan Z. 2010: Nové druhy vodních rostlin pro flóru Slovenska. (New species of aquatic plants for Slovakia.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 32, 53 - 58
Kaplan Z. 2010: Potamogetonaceae Dumort. - rdestovité. (Potamogetonaceae Dumort.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 329 - 330
Kaplan Z. 2010: Potamogeton L. - rdest. (Potamogeton L. – rdest.) In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 330 - 378