Filter

   

Publications
Štěpánková J. & Košnar J. 2013: Carex oederi Retz. - ostřice pozdní. (Carex oederi Retz.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 110 - 111
Štěpánková J., Palič R. & Košnar J. 2013: Carex hostiana DC. - ostřice Hostova. (Carex hostiana DC.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 107 - 107
Tábor J. 2013: Matrika rostlin Dendrologické společnosti - významný dokument o historii introdukce dřevun do Čech - jehličnany. (Register of the Dendrological society - an important document on history of the woody plants introduction to Bohemia - conifers.) Acta Pruhoniciana 105, 23 - 48
Untereiner W., Bogale M., Carter A., Platt (Bud) H.W., Hanson S-A., Laessoe T., Štěpánek V. & Réblová M. 2013: Molecular phylogeny of Boliniales (Sordariomycetes) with an assessment of the systematics of Apiorhynchostoma, Endoxyla and Pseudovalsaria. Mycologia 105, 564 - 588
Urbanavichene I., Urbanavichus G., Mežaka A. & Palice Z. 2013: New records of lichens and lichenicolous fungi from the Southern Ural Mountains, Russia. II. Folia Cryptogamica Estonica 50, 73 - 80
Vondrák J., Frolov I., Arup U. & Khodosovtsev A. 2013: Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae. Čornomorskij botaničnij žurnal 9, 382 - 405
Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halici G., Khodosovtsev A. & Roux C. 2013: New crustose Teloschistaceae in Central Europe. Lichenologist 45, 701 - 722
Vondrák J. & Kubásek J. 2013: Algal stacks and fungal stacks as adaptations to high light in lichens. Lichenologist 45, 115 - 124
Vondrák J. & Liška J. 2013: Lichens and lichenicolous fungi from the Retezat Mts and overlooked records for the checklist of Romanian lichens. Herzogia 26, 293 - 305
Vondrák J. & Mayrhofer H. 2013: Caloplaca anularis and Caloplaca scrobiculata are distinct. Herzogia 26, 21 - 29
Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. 2013: Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. Herzogia 26, 31 - 48
Vondrák J. & Wirth V. 2013: Caloplaca. In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (eds) Die Flechten Deutschlands. Stuttgart: Ulmer., 262 - 317
Wirth V., Hauck M., Schultz M., Palice Z. & Printzen C. 2013: Lecidea Ach. Schlüssel der Arten der Sammelgattung. TS 2: Auf Rinde und Holz. In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (eds) Die Flechten Deutschlands. Stuttgart: Ulmer., 622 - 632
Záveská Drábková L. 2013: A survey of karyological phenomena in the Juncaceae with emphasis on chromosome number variation and evolution. Botanical Review 79, 401 - 446
Záveská Drábková L. 2013: Ke kořenům fylogenetické systematiky. Sto let od narození Williho Henniga. (To the roots of phylogenetic systematic. 100th anniversary of the birth of Willi Hennig.) Vesmír 92, 566 - 568
Záveská Drábková L. 2013: Otevřená věda v Botanickém ústavu. (Open Science in the Institute of Botany.) Botanika 2013, 21 - 21
Záveská Drábková L. 2013: Za novým rodem do hor - pozvánka od sítiny horské. (Behind new genus to the mountains - invitation from Oreojuncus.) Botanika 2013, 6 - 6
Záveská Drábková L. & Kirschner J. 2013: Oreojuncus, a new genus in the Juncaceae. Preslia 85, 483 - 503
Aymerich P., Kaplan Z., Guardiola M., Petit A. & Schwarzer U. 2012: Potamogeton schweinfurthii in the Iberian Peninsula. Anales del Jardín Botánico de Madrid 69, 187 - 192
Bozek M., Leitch A.R., Leitch I.J., Záveská Drábková L. & Kuta E. 2012: Chromosome and genome size variation in Luzula (Juncaceae), a genus with holocentric chromosomes. Botanical Journal of the Linnean Society 170, 529 - 541