Filter

   

Publications
Kirschner J., Štěpánek J., Černý T., De Heer P. & van Dijk P. J. 2013: Available ex situ germplasm of the potential rubber crop Taraxacum koksaghyz belongs to a poor rubber producer, T. brevicorniculatum (Compositae-Crepidinae). Genetic Resources and Crop Evolution 60, 455 - 471
Krahulcová A., Trávníček B. & Šarhanová P. 2013: Karyological variation in the genus Rubus, subgenus Rubus: new data from the Czech Republic and synthesis of the current knowledge of European species. Preslia 85, 19 - 39
Kučera J. & Kaplan Z. 2013: Příspěvky ke květeně východních Čech. 4. (A contribution to the flora in Eastern Bohemia. 4.) Východočeský botanický zpravodaj 13, 18 - 22
Leavitt S. D., Fernandez-Mendoza F., Perez-Ortega S., Sohrabi M., Divakar P. K., Vondrák J., Lumbsch H. T. & St. Clair L. L. 2013: Local representation of global diversity in a morphologically cryptic lichen-forming fungal species-complex with a cosmopolitan distribution (Rhizoplaca, Ascomycota). Journal of Biogeography 40, 1792 - 1806
Liška J. 2013: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVI. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVI.) Bryonora 52, 43 - 45
Liška J. 2013: The significance of Körber´s "Typenherbar", with an explanation of the locality abbeviations on his labels. Lichenologist 45, 25 - 33
Machač J., Palice Z. & Koukol O. 2013: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub. (Fascinating insights into the microworld of fungi.) Botanika 1, 13 - 13
Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J. & Vondrák J. 2013: Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. Bryonora 51, 24 - 35
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. Herzogia 26, 253 - 292
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lišejníky Žofínského pralesa. (Lichens of the Žofín Virgin Forest.) Živa 61, 105 - 107
Palice Z. 2013: Nová lichenologická literatura XXII. (New lichenological literature, XXII.) Bryonora 51, 47 - 60
Palice Z., Printzen C., Spribille T., Svensson M., Tønsberg T., Urbanavichene I., Yakovchenko L.S. & Ekman S. 2013: Taxonomy of the genus Myrionora, with a second species from South America. Lichenologist 45, 159 - 167
Prančl J. 2013: Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. II. C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. × vigens. (The genus Callitriche (water-starwort) in the Czech Republic. II. C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. × vigens.) Zprávy České botanické společnosti 48, 179 - 262
Prančl J. 2013: Rod hvězdoš - nenápadné vodní rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií. (Water-starworts: Inconspicuous Aquatic Plants with Strikingly Diverse Reproductive Strategies.) Živa 61, 14 - 18
Réblová M. 2013: Two taxonomic novelties in the Sordariomycetidae: Ceratolenta caudata gen. et sp. nov. and Platytrachelon abietis gen. et comb. nov. for Ceratosphaeria abietis. Mycologia 105, 462 - 475
Réblová M. & Réblová K. 2013: RNA secondary structure, an important bioinformatics tool to enhance multiple sequence alignment: a case study (Sordariomycetes, Fungi). Mycological Progress 12, 305 - 319
Réblová M., Untereiner W. A. & Réblová K. 2013: Novel evolutionary lineages revealed in the Chaetothyriales (Fungi) based on multigene phylogenetic analyses and comparison of ITS secondary structure. PLOS One 8, 1 - 28
Samková V. & Kaplan Z. 2013: Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. (.) Východočeský botanický zpravodaj 13, 13 - 18
Steinová J., Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. 2013: Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. Bryonora 51, 1 - 14
Štěpánková J. & Košnar J. 2013: Carex lepidocarpa Tausch - ostřice šupinoplodá. (Carex lepidocarpa Tausch.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 108 - 109