Filter

   

Publications
Kaplan Z. 2014: Leptochloa chinensis (L.) Nees. (Leptochloa chinensis (L.) Nees.) Zprávy České botanické společnosti 49, 150 - 150
Kaplan Z. 2014: Senecio erucifolius L. (Senecio erucifolius L.) Zprávy České botanické společnosti 49, 189 - 189
Kaplan Z. 2014: Sporobolus elongatus R. Br. (Sporobolus elongatus R. Br.) Zprávy České botanické společnosti 49, 192 - 194
Kaplan Z. & Danihelka J. 2014: Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb. (Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.) Zprávy České botanické společnosti 49, 122 - 124
Kaplan Z. & Štěpánková J. 2014: Myosotis stenophylla Knaf. (Myosotis stenophylla Knaf.) Zprávy České botanické společnosti 49, 166 - 167
Kaplan Z., Šumberová K., Formanová I. & Ducháček M. 2014: Re-establishment of an extinct population of the endangered aquatic plant Potamogeton coloratus. Aquatic Botany 119, 91 - 99
Kirschner J. & Štěpánek J. 2014: Nomenclatural analysis of validity of Taraxacum names published by J. L. van Soest after 1958. Phytotaxa 158, 169 - 181
Kirschner J., Štěpánek J. & Dickoré B. 2014: A revision of Taraxacum sect. Borealia Hand.-Mazz. in Middle Asia and the Himalayas with a preliminary world checklist of the section. Folia Geobotanica 49, 579 - 602
Krahulcová A. 2014: IAPT/IOPB chromosome data 17. Taxon 63, 1152 - 1153
Krahulcová A., Rotreklová O. & Krahulec F. 2014: The detection, rate and manifestation of residual sexuality in apomictic populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae). Folia Geobotanica 49, 239 - 258
Kučera J. & Kaplan Z. 2014: Příspěvky ke květeně východních Čech. 5. (Contributions to the flora of eastern Bohemia. 5.) Východočeský botanický zpravodaj 15, 30 - 35
Liška J. 2014: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVII.) Bryonora 54, 54 - 56
Liška J. 2014: Hledání rodinného stříbra v herbářových sbírkách. (Treasures hunting in herbaria.) Botanika 2, 23 - 23
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2014: New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. Herzogia 27, 257 - 284
Malíček J. & Vondrák J. 2014: Příspěvek k poznání lichenoflóry Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. (Contribution to the knowledge of lichen flora of Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky.) Bryonora 53, 16 - 26
Muchnik E., Wilk K., Vondrak J. & Frolov I. 2014: Contribution to the knowledge of the Genus Caloplaca in Central European Russia. Polish Botanical Journal 59, 263 - 270
Palice Z. 2014: (Ne)nápadné lišejníky. ((In)conspicuous lichens.) Botanika 2014, 5 - 5
Palice Z. 2014: Nová lichenologická literatura XXIII. (New lichenological literature, XXIII.) Bryonora 54, 57 - 68
Petrzik K., Vondrák J., Barták M., Peksa O. & Kubešová O. 2014: Lichens - new source or yet unknown host of herbaceous plant viruses? European Journal of Plant Pathology 138, 549 - 559
Pirogov M., Chepelevska N. & Vondrák J. 2014: Carbonea in Ukraine. Біологічні Студії - Studia Biologica 8, 137 - 148