Filter

   

Publications
Liška J. 2014: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVII.) Bryonora 54, 54 - 56
Liška J. 2014: Hledání rodinného stříbra v herbářových sbírkách. (Treasures hunting in herbaria.) Botanika 2, 23 - 23
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2014: New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. Herzogia 27, 257 - 284
Malíček J. & Vondrák J. 2014: Příspěvek k poznání lichenoflóry Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. (Contribution to the knowledge of lichen flora of Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky.) Bryonora 53, 16 - 26
Muchnik E., Wilk K., Vondrak J. & Frolov I. 2014: Contribution to the knowledge of the Genus Caloplaca in Central European Russia. Polish Botanical Journal 59, 263 - 270
Palice Z. 2014: (Ne)nápadné lišejníky. ((In)conspicuous lichens.) Botanika 2014, 5 - 5
Palice Z. 2014: Nová lichenologická literatura XXIII. (New lichenological literature, XXIII.) Bryonora 54, 57 - 68
Petrzik K., Vondrák J., Barták M., Peksa O. & Kubešová O. 2014: Lichens - new source or yet unknown host of herbaceous plant viruses? European Journal of Plant Pathology 138, 549 - 559
Pirogov M., Chepelevska N. & Vondrák J. 2014: Carbonea in Ukraine. Біологічні Студії - Studia Biologica 8, 137 - 148
Prančl J., Kaplan Z., Trávníček P. & Jarolímová V. 2014: Genome size as a key to evolutionary complex aquatic plants: polyploidy and hybridization in Callitriche (Plantaginaceae). PLoS ONE 9, 1 - 15
Prančl J. & Schou J. C. 2014: Butfrugtet Vandstjerne - Callitriche obtusangula Le Gall - ny art for Danmark. (Blunt-fruited Water-starwort – Callitriche obtusangula Le Gall – a new species for Denmark.) URT 38, 29 - 33
Réblová M. 2014: Sporoschismopsis angustata sp. nov., a new holomorph species in the Reticulascaceae (Glomerellales), and a reappraisal of Sporoschismopsis. Mycological Progress 13, 671 - 681
Réblová M., Štěpánek V. & Schumacher R. K. 2014: Xylochrysis lucida gen. et sp. nov., a new lignicolous ascomycete (Sordariomycetidae) with holoblastic conidiogenesis. Mycologia 106, 564 - 572
Samková V. & Kaplan Z. 2014: Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. (Field botanical excursion to fishpond between Chlumec nad Cidlinou and Lázně Bohdaneč.) Východočeský botanický zpravodaj 15, 13 - 16
Svoboda D., Halda J. P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. 2014: Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. (Lichens of the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, Czech Republic): a summary of previous surveys and a checklist of the area.) Bohemia Centralis 32, 213 - 265
Taheri G., Kirschner J. & Amini Rad M. 2014: Notes on the genus Luzula (Juncaceae) in Iran. Iranian Journal of Botany 20, 165 - 169
Záveská Drábková L. 2014: DNA extraction from herbarium specimens. In: Besse P. (ed.) Molecular Plant Taxonomy: Methods and protocols, Methods in Molecular Biology, Springer Science+Business Media New York 1115, 67 - 84
Záveská Drábková L. 2014: Nový rod čeledi sítinovitých ve flóře České republiky - Oreojuncus. (New genus in the flora of the Czech Republic - Oreojuncus.) Živa 62, 11 - 14
Záveská Drábková L. 2014: O čajovníku. (About Camellia sinensis.) Botanika 2014, 19 - 19
Douda J. & Chrtek J. 2013: Bromus commutatus Schrader - sveřep luční. (Bromus commutatus Schrader - sveřep luční.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 86 - 86