Filter

   

Publications
Kaplan Z. 2015: Crepis setosa Haller f. (Crepis setosa Haller f.) Zprávy České botanické společnosti 50, 39 - 40
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira caryophyllea in the Czech Republic. Preslia 87, 427 - 427
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira praecox in the Czech Republic. Preslia 87, 428 - 428
Kaplan Z. 2015: Distribution of Cladium mariscus in the Czech Republic. Preslia 87, 452 - 452
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium emersum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. microcarpum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. neglectum in the Czech Republic. Preslia 87, 483 - 483
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. oocarpum in the Czech Republic. Preslia 87, 483 - 483
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium natans in the Czech Republic. Preslia 87, 484 - 484
Kaplan Z. 2015: Pyrola rotundifolia L. (Pyrola rotundifolia L.) Zprávy České botanické společnosti 50, 94 - 94
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87, 417 - 500
Kirschner J., Záveská Drábková L., Štěpánek J. & Uhlemann I. 2015: Towards a better understanding of the Taraxacum evolution (Compositae-Cichorieae) on the basis of nrDNA of sexually reproducing species. Plant Systematics and Evolution 301, 1135 - 1156
Lastrucci L., Viciani D., Foggi B., Miranda S., Santangelo A. & Kaplan Z. 2015: Typification of two species names of Potamogeton (Potamogetonaceae). Phytotaxa 222, 72 - 74
Liška J. 2015: K neuvěřitelným osmdesátinám - zdroje a součásti Ivana Pišúta. (I. Pišút - octogenarian.) Bryonora 55, 79 - 81
Liška J. 2015: Neznámý sběratel Celestýn Opitz. (Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century.) Mykologické Listy 131, 35 - 38
Liška J. 2015: Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup). (Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup).) Bryonora 56, 106 - 108
Liška J. & Palice Z. 2015: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVIII.) Bryonora 56, 109 - 111