Filter

   

Publications
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany v kompozici a zahradní architektuře. (.) Botanika 3, 97 - 97
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Poznáte je? Přehled nejvýznamnějších rodů a druhů. (.) Botanika 3, 6 - 33
Guttová A., Vondrák J., Schultz M. & El Mokni R. 2015: Lichens collected during the 12 'Iter Mediterraneum' in Tunisia, 24 March – 4 April, 2014. Bocconea 27, 69 - 76
Hadinec J., Prančl J. & Štefánek J. 2015: Equisetum hyemale L. (Equisetum hyemale L.) Zprávy České botanické společnosti 50, 55 - 56
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Bět’ák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K. & Svoboda T. 2015: Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57, 497 - 504
Chrtek J, Zahradníček J. & Fehrer J. 2015: Rychlá evoluce a záhadné reliktní druhy. (Rapid evolution and mysterious relic species.) Botanika 3, 7 - 8
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2015: Additions to the cyanolichens of the Andes. Herzogia 28, 285 - 287
Kaplan Z. 2015: Crepis setosa Haller f. (Crepis setosa Haller f.) Zprávy České botanické společnosti 50, 39 - 40
Kaplan Z. 2015: Pyrola rotundifolia L. (Pyrola rotundifolia L.) Zprávy České botanické společnosti 50, 94 - 94
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87, 417 - 500
Kirschner J., Záveská Drábková L., Štěpánek J. & Uhlemann I. 2015: Towards a better understanding of the Taraxacum evolution (Compositae-Cichorieae) on the basis of nrDNA of sexually reproducing species. Plant Systematics and Evolution 301, 1135 - 1156
Lastrucci L., Viciani D., Foggi B., Miranda S., Santangelo A. & Kaplan Z. 2015: Typification of two species names of Potamogeton (Potamogetonaceae). Phytotaxa 222, 72 - 74
Liška J. 2015: K neuvěřitelným osmdesátinám - zdroje a součásti Ivana Pišúta. (I. Pišút - octogenarian.) Bryonora 55, 79 - 81
Liška J. 2015: Neznámý sběratel Celestýn Opitz. (Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century.) Mykologické Listy 131, 35 - 38
Liška J. 2015: Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup). (Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup).) Bryonora 56, 106 - 108
Liška J. & Palice Z. 2015: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVIII.) Bryonora 56, 109 - 111
Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. 2015: Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. Herzogia 28, 713 - 735
Malíček J. & Palice Z. 2015: Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě. (Epiphytic lichens of the locality Jilmová skála in the Šumava Mts.) Bryonora 56, 56 - 71
Nemcova Y., Pichrtova M. & Zeisek V. 2015: Mallomonas alpestrina sp nov. (Synurales, Chrysophyceae, Stramenopiles) and its spineless relatives-Mallomonas alata group. Phytotaxa 222, 111 - 120
Prančl J. 2015: Callitriche ×vigens K. Martinsson. (Callitriche ×vigens K. Martinsson.) Zprávy České botanické společnosti 50, 30 - 30