Filter

   

Publications
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku.
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas.
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR
 Singh P., Šnokhousová J., Saraf A., Suradkar A. & Elster J. 2020: Phylogenetic evaluation of the genus Nostoc and description of Nostoc neudorfense sp. nov., from the Czech Republic. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 70, 2740 - 2749
Adamec L. 2020: Biological flora of Central Europe: Utricularia intermedia Hayne, U. ochroleuca R.W. Hartm., U. stygia Thor and U. bremii Heer ex Kölliker. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 44, 1 - 20
Adamec L., Kučerová A. & Janeček Š. 2020: Mineral nutrients, photosynthetic pigments and storage carbohydrates in turions of 21 aquatic plant species. Aquatic Botany 165, 1 - 9
Adámek M. & Bobek P. 2020: Oheň v naší krajině. (Fire in Our Landscape.) Živa 68, 222 - 224
Aldorfová A., Knobová P. & Münzbergová Z. 2020: Plant–soil feedback contributes to predicting plant invasiveness of 68 alien plant species differing in invasive status. Oikos 129, 1257 - 1270
Altman J. 2020: Tree-ring-based disturbance reconstruction in interdisciplinary research: Current state and future directions. Dendrochronologia 63, 1 - 13
Altman J., Treydte K., Pejcha V., Cerny T., Petrik P., Srutek M., Song J.S., Trouet V. & Dolezal J. 2020: Tree growth response to recent warming of two endemic species in Northeast Asia. Climatic Change, 1 - 20
Astuti G., Petroni G., Adamec L., Miranda V. F. O. &, Peruzzi L. 2020: DNA barcoding approach fails to discriminate Central European bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae), but provides insights concerning their evolution. Plant Biosystems 154, 326 - 336
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Chmelová E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Are Reproductive Traits Related to Pollen Limitation in Plants? A Case Study from a Central European Meadow. Plants-Basel 9, 1 - 16
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Padyšáková E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Self-compatibility and autonomous selfing of plants in meadow communities. Plant Biology 22, 120 - 128
Belyayev A, Josefiová J, Jandová M, Mahelka V, Krak K, Mandák B 2020: Transposons and satellite DNA: on the origin of the major satellite DNA family in the Chenopodium genome. Mobile DNA 11/2020, 1 - 10
Bhave A., Schulzová V., Mrnka L., Hajšlová J. 2020: Influence of Harvest Date and Postharvest Treatment on Carotenoid and Flavonoid Composition in French Marigold Flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, 7880 - 7889
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 - 3635
Boller B., Harper J., Willner E., Fuchs J., Glombik M., Majka J., Mahelka V., Zhao C. & Kopecký D. 2020: Spontaneous natural formation of interspecific hybrids within the Festuca-Lolium complex. Biologia Plantarum 64, 679 - 691
Brami, M., Emra, S., Kolář, J., Malagó, A., Milić, B., Muller, A., Preda, B. 2020: Interviews of recently-tenured academics in Northern Europe: comments on career paths in academic archaeology and some advice for young scholars. The European Archaeologist 65, 18 - 28