Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.

Name: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.
Researchers: Rybníček Kamil (researcher)
Rybníčková Eliška (researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2002
Realization to: 2004

Back to List