Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ

Name: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ
Researchers: Adamec Lubomír (co-researcher)
Čtvrtlíková Martina (co-researcher)
Husák Štěpán (co-researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Soudobý komplexní (in situ, ex situ, in vitro) výzkum příčin přerušení reprodukce obou ohrožených populací šídlatek. Nedestruktivní monitoring stavu obou populací a jejich prostředí.

Back to List