Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí

Name: Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí
Researchers: Babica Pavel (head – principal researcher)
Maršálek Blahoslav (head – principal researcher)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2004
Realization to: 2004
Summary: úspěšně obhájený projekt FRVŠ zaměřený na studium alelopatických účinků microcystinů na planktonní fotoautotrofní organismy

Back to List