Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub

Name: Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub
Researchers: Batkhuu Enkhtuya (member of research team)
Janoušková Martina (member of research team)
Rydlová Jana (member of research team)
Sudová Radka (member of research team)
Vohník Martin (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 1999
Realization to: 2004
Summary: V rámci projektu jsou zkoumány edafické faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby. Pozornost je věnována zejména vlivu těžkých kovů a organické hmoty na rozvoj a fungování mykorhizní symbiózy.

Back to List