Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny

Name: Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny
Researchers: Maršálek Blahoslav (member of research team)
Pergl Jan (head – principal researcher)
Zezulka Štěpán (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2016
Realization to: 2020

Back to List