Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2007 - 2007
GAUK 206/08/H049 Effect of Insect Herbivore Guild Interactions on Population Dynamics of Plants 2008 - 2011
Effect of various herbivore insects on population dynamics of plants 2008 - 2011
14-12262S Effects of changing growth conditions on tree increment, stand production and vitality – danger or opportunity for the Central- European forestry? 2014 - 2016
KJB601630808 Effects of low and freezing temperatures on photosynthesis in lichen symbiotic algae affected by ribitol 2008 - 2010
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
CZ0092 Energy plantations technology on contaminated land 2008 - 2011
č.sml. 03201032 Enlargement and reorganisation of the Collection of aquatic and wetland plants 2011 - 2012
764965 EpiDiverse 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
GA18-05886S Ericoid mycorrhizal root revisited: diversity, ecophysiology and interactions of established vs. novel mycobionts of Ericaceae 2018 - 2020
Establishing of working team and conditions for education in the field of polar ecology and life in extreme environments 2011 - 2014
EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
Evaluation of the influence of controlled fishpond management on littoral vegetation in Lůsy peninsula (National Nature Reserve Velký a Malý Tisý) 2010 - 2010