Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
FR-TI3/778 Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system 2011 - 2014
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and new toxicity mechanisms 2004 - 2006
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008
14-15414S Whole-genome processes interact with ecology and geography in shaping plant invasiveness: a global population-level study of the genus Phragmites 2014 - 2016
GA15-11805S Windstorms in the Czech Lands during the past 500 years 2015 - 2017
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Zpracování hodnocení rizik pro druhy bolševník velkolepý, pajasan žlaznatý, vlčí bob mnoholistý a javor jasanolistý 2015 - 2015
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
GB14-36079G 2018