Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Zpracování hodnocení rizik pro druhy bolševník velkolepý, pajasan žlaznatý, vlčí bob mnoholistý a javor jasanolistý 2015 - 2015
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
GB14-36079G 2018