Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
300709 Sale of aquatic and wetland plants cultivated in the Collection 2019 - 2019
P504/12/1952 Saproxylic diversity in space and time: Form landscape history to community ecology and habitat modelling 2012 - 2015
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
GA17-03921S Sequence-based phylogeny of Glomeromycota: from virtual taxa to phylospecies and global ecological and biogeographical patterns 2017 - 2019
Setting targets for management of wet meadows in the landscape framework 2007 - 2011
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
7AMB12SK160 Souborné zpracování sinic Vysokých Tater 2012 - 2013
Spatial biodiversity patterns: role of energy, environmental heterogeneity, population sizes and phylogeny 2008 - 2010
Spatial historical information as a backround for planning and development of natural forest in Saxon-Bohemian Switzerland 2009 - 2011
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
GA19-04902S Spatial variability in plant-soil feedback as an important driver of species co-existence 2019 - 2021
GA17-07378S Spatiotemporal reconstruction of tropical cyclones and their impact on the forest structure and diversity in Northeast Asia 2017 - 2019
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
GA206/09/1471 Species traits as determinants of community and ecosystem properties in herbaceous plant communities: a manipulative approach using removal experiments 2009 - 2012