Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
GA14-06802S Stress induced memory in clonal plants 2014 - 2016
Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2011
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
Succession of vegetation in the landscape scales 2007 - 2010
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
GA526/09/0549 SUSTATINABLE HARVESTING STRATEGY OF ALPINE MEDICINAL PLANTS 2009 - 2012
Swiss Nat. Sci. Fundation
ME10143 Systematics and microevolution in the Asteraceae: The key is a reproductive system and the extent of asexuality 2010 - 2012
TH02030644 System for predictive distribution modelling of endangered bryophytes and lichens applied in nature conservation 2017 - 2020
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Taxonomic mysteries in Potamogetonaceae: a monograph of little-known taxonomic groups 2006 - 2008