Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Strategie AV21 Priorities of soil biological research, science implementation and public interest 2017 - 2017
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Productivity-diversity relationship in plants and insects 2008 - 2010
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
reg. č. L200052051, interní č. z. 403333MPPSD Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů 2020 - 2022
Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense 2010 - 2015
Projekt Jeseníky
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004