Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GAP505/11/1112 Response of plant communities to invasion: trans-continental biogeographical comparisons of the effects of alien and native dominants 2011 - 2015
GA16-19245S Response to disturbance as the key process in evolution of herbaceous and clonal growth forms: linking phylogenetic and experimental approaches 2016 - 2018
GA16-19245S Response to disturbance as the key process in evolution of herbaceous and clonal growth forms: linking phylogenetic and experimnetal approaches 2016 - 2018
R200051601 Restoration of species-rich meadows by sowing regional seed mixture: why are some species unscuccesful? 2016 - 2016
Restoring collections of botanical species of roses and pear trees and build exposure to the public in Botanical Garden Chotobuz. 2011 - 2012
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
P501/10/P157 Role of phytochrome in gametogenesis and reproduction patterns in unicellular algae. 2010 - 2011
200603MŠMT - LTAUSA17166 Role of root-associated fungi in plant response to climatic change 2017 - 2019
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
300100 Sale of aquatic and wetland plants cultivated in the Collection 2018 - 2018
P504/12/1952 Saproxylic diversity in space and time: Form landscape history to community ecology and habitat modelling 2012 - 2015
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
GA17-03921S Sequence-based phylogeny of Glomeromycota: from virtual taxa to phylospecies and global ecological and biogeographical patterns 2017 - 2019