Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
GAUK 1308218 Neglected phytomyxid Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) as an example of a Lessepsian co-migrant into the Mediterranean Sea 2018 - 2020
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
300998 Strategie AV21 - ROZE Networking and sustainable developing and increasing of publicity of Collections of the CAV. 2019 - 2019
GP206/09/P340 Norway spruce vs. blueberry: the role of symbiotic fungi in interactions between ectomycorrhizal and ericoid mycorrhizal plants 2009 - 2011
LH12034 Novel in vitro approach for identification of chemopreventive effects and mechanisms of phytochemicals 2012 - 2014
287,000 Novel methods for the monitoring of harmful drinking water contaminants - cyanobacterial toxins 2012 - 2012
GAP504/10/0132 Novel Weapons Hypothesis revisited: phytotoxicity of Heracleum mantegazzianium in phylogenetic and invasion dynamics context 2010 - 2013
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
P504/12/P540 o arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
Obejctivity: an experimental approach to the traditional philosophical question 2018 - 2020
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
GJ16-15134Y Old wine in new skin: the role of polyploidization and hybridization in an adaptively-radiated plant group using high-throughput sequencing methods 2016 - 2018
TH03030469 On-line distribution atlas of lichens in the Czech Republic applied in nature conservation 2018 - 2021
Open land in Králíky region from aspect of landscape changes 2008 - 2008
GA16-10100S Origin of diversity of Central European landscapes: using recent pollen and vegetation models to reconstruct historical biodiversity changes 2016 - 2018
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Paleoecological genesis of vegetation and climatic changes in the tundra area in the Holocene of the Krkonoše National Park. A complex analysis of the secular changes in tundra of the Giant Mountains. 2001 - 2004