Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011