List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací