List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Population biology and ecology of hemiparasite species on example of genus Thesium 2006 - 2008
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Population biology and genetic diversity of closely related rare and common species 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
Population biology and ecology of hemiparasite species on example of genus Thesium 2006 - 2006
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007