Publications

Filter

   

Publications
Berger F., Malíček J., Palice Z. & Türk R. 2021: Neue und bemerkenswerte Flechtennachweise in Oberösterreich – 3. Update. Stapfia 112, 263 - 273.
Bohutínská M, Alston M, Monnahan P, Bray S, Paajanen P, Koch J, Kolář F, Yant L 2021: Genomic novelty versus convergence in the basis of adaptation to whole genome duplication. Molecular Biology and Evolution 38, 3910 - 3924.
Bohutínská M., Handrick V., Yant L., Schmickl R., Kolář F., Bomblies K. & Paajanen P. 2021: De novo mutation and rapid protein (co-)evolution during meiotic adaptation in Arabidopsis arenosa. Molecular Biology and Evolution 38, 1980 - 1994. doi:10.1093/molbev/msab001
Bohutínská M, Vlček J, Yair S, Laenen B, Konečná V, Fracassetti M, Slotte T, Kolář F 2021: Genomic basis of parallel adaptation varies with divergence in Arabidopsis and its relatives. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 118, 2022713118 - 2022713118.
Cannon P., Fryday A., Spribille T., Coppins B., Vondrák J., Sanderson N. & Simkin J. 2021: Baeomycetales: Xylographaceae, including the genera Lambiella, Lithographa, Ptychographa and Xylographa. Revisions of British and Irish Lichens 17, 1 - 11.
Cannon P., Malíček J., Sanderson N., Benfield B., Coppins B. & Simkin J. 2021: Ostropales: Coenogoniaceae, including the genus Coenogonium. Revisions of British and Irish Lichens 3, 1 - 4.
Darmostuk V.V., Khodosovtsev A.Ye., Vondrák J. & Sira O.Ye. 2021: New and noteworthy lichenicolous and bryophylous [sic!] fungi from the Ukrainian Carpathians. Folia Cryptogamica Estonica 58, 19 - 24. doi:10.12697/fce.2020.58.02
Frolov I., Vondrák J., Košnar J. & Arup U. 2021: Phylogenetic relationships within Pyrenodesmia sensu lato and the role of pigments in its taxonomic interpretation. Journal of Systematics and Evolution 59, 454 - 474. doi:10.1111/jse.12717
Frolov I.V., Vondrák J., Konoreva L.A., Chesnokov S.V., Himelbrant D.E., Arup U., Stepanchikova I.S., Prokopiev I.A., Yakovchenko L.S. & Davydov E.A. 2021: Three new species of crustose Teloschistaceae in Siberia and the Far East. Lichenologist 53, 233 - 243. doi:10.1017/S0024282921000177
Hofmeister J., Vondrák J., Malíček J., Palice Z. & Šoun J. 2021: Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales. (Conservation of biodiversity in montane spruce forests in the period of bark beatle outbreak - lichens in the protected area NPR Boubínský prales.) Živa 2021, 157 - 161.
Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. 2021: Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93, 1 - 87. doi:10.23855/preslia.2021.001
Ivanovich C., Dolnik C., Otte V., Palice Z., Sohrabi M. & Printzen C. 2021: A preliminary phylogeny of the Lecanora saligna-group, with notes on species delimitation. Lichenologist 53, 63 - 79. doi:10.1017/S0024282921000074
Kaplan Z., Danihelka J., Dřevojan P., Řepka R., Koutecký P., Grulich V. & Wild J. 2021: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 10. Preslia 93, 255 - 304. doi:10.23855/preslia.2021.255
Kirschner J., Gürdal B., Štěpánek J., & Zeisek V. 2021: Taraxacum mirabile, an enigmatic sexual halophilous endemic dandelion, represents a new section. Phytotaxa 489, 49 - 64. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.489.1.4 49
Kirschner J., Štěpánek J., Doostmohammadi M. & Zeisek V. 2021: Taraxacum assemanii represents a new section: A revision of the misinterpreted Taraxacum primigenium, and the elucidation of the enigmatic Taraxacum section Primigenia (Compositae, Crepidinae). Phytotaxa 520, 117 - 136. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.520.2.1
Kolář F 2021: Tracing evolutionary history and admixture in mixed-ploidy systems. Molecular Ecology Resources 21, 1413 - 1415.
Konečná V., Bray S., Vlček J., Bohutínská M., Požárová D., Choudhury R. R., Bollmann-Giolai A., Flis P., Salt D. E., Parisod C., Yant L. & Kolář F. 2021: Parallel adaptation in autopolyploid Arabidopsis arenosa is dominated by repeated recruitment of shared alleles. Nature Communications 12, 1 - 13. doi:10.1038/s41467-021-25256-5
Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. 2021: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. (Lichens recorded during the bryological and lichenological days in Spálené Poříčí.) Bryonora 67, 8 - 23.
Malíček J., Bouda F., Konečná E., Sipman H. & Vondrák J. 2021: New country records of lichenized and non-lichenized fungi from Southeastern Europe. Herzogia 34, 38 - 54. doi:10.13158/heia.34.1.2021.38
Malíček J., Trunečková L. & Hlaváček R. 2021: Příbramské haldy jako součást kulturního krajinného dědictví a stanoviště ohrožené flóry. (Uranium heaps near Příbram as the national landscape heritage and habitat for endangered flora.) Ochrana přírody 2021, 6 - 10.