Publications

Filter

   

Publications
Jones K. E., Fér T., Schmickl R. E., Dikow R. B., Funk V. A., Herrando-Moraira S., Johnston P. R., Kilian N., Siniscalchi C. M., Susanna A., Slovák M., Thapa R., Watson L. E., & Mandel J. R. 2019: An empirical assessment of a single family-wide hybrid capture locus set at multiple evolutionary timescales in Asteraceae. Applications in Plant Sciences 7, 1 - 27. doi:10.1002/aps3.11295
Krahulec F. 2019: Kostřava červená (Festuca rubra) a její taxonomická problematika. (Red fescue (Festuca rubra) and its taxonomy.) Pícninářské listy 25, 68 - 70.
Krak K., Habibi F., Douda J., Vít P., Lomonosova M. N., Wang L. & Mandák B. 2019: Human-mediated dispersal of weed species during the Holocene: A case study of Chenopodium album agg. Journal of Biogeography 46, 1007 - 1019. doi:10.1111/jbi.13545
Monnahan P., Kolář F., Baduel P., Sailer C., Koch J., Horvath R., Laenen B., Schmickl R., Paajanen P., Šrámková G., Bohutínská M., Arnold B., Weisman C. M., Marhold K., Slotte T., Bomblies K. & Yant L. 2019: Pervasive population genomic consequences of genome duplication in Arabidopsis arenosa. Nature Ecology and Evolution 3, 457 - 468. doi:10.1038/s41559-019-0807-4
Ponert J., Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2019: A new species of Acianthera (Pleurothallidinae, Orchidaceae) from Brazil. Phytotaxa 402, 29 - 37. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.402.1.4
Ponert J., Chumová Z. & Trávníček P. 2019: Pleurothallidinae - největší skupina orchidejí. (Pleurothallidinae - the species-richest orchid group.) Botanika 2019, 5 - 8.
Šrámková G., Kolář F., Záveská E., Lučanová M., Španiel S., Kolník M., & Marhold K. 2019: Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe. Plant Systematics and Evolution 305, 885 - 898. https://doi.org/10.1007/s00606-019-01625-y
Štorchová H., Hubáčková H., Abeyawardana O. A. J., Walterová J., Vondráková Z., Eliášová K. & Mandák B. 2019: Chenopodium ficifolium flowers under long days without upregulation of FLOWERING LOCUS T (FT) homologs. Planta 250, 2111 - 2125. doi:10.1007/s00425-019-03285-1
Trávníček P., Čertner M., Ponert J., Chumová Z., Jersáková J. & Suda J. 2019: Diversity in genome size and GC content shows adaptive potential in orchids and is closely linked to partial endoreplication, plant life-history traits and climatic conditions. New Phytologist 224, 1642 - 1656. doi:10.1111/nph.15996
Trávníček P. & Chumová Z. 2019: Laboratory of flow cytometry. In: Application laboratories of the Czech Academy of Sciences, Czech Academy of Sciencis, Praha, 90 - 91.
Urfus T. & Chrtek J. 2019: Karpaty - nedoceněné centrum evropské diverzity rostlin. (Carpathians – an undervalued centre of European plant diversity.) Živa 67, 240 - 242.
Zeisek V., Kirschner J., van Dijk P.J., Štěpánek J., Černý T., Kotek J. & Urbanovský P. 2019: Analysis of wild Taraxacum bicorne Dahlst. (Compositae - Crepidinae) as a potential alternative natural rubber crop. Genetic Resources and Crop Evolution 66, 1341 - 1361. doi:10.1007/s10722-019-00788-4
Carlsen M. M., Fér T., Schmickl R., Leong-Škorníčková J., Newman M. & Kress W. J. 2018: Resolving the rapid plant radiation of early diverging lineages in the tropical Zingiberales: Pushing the limits of genomic data. Molecular Phylogenetics and Evolution 128, 55 - 68. doi:10.1016/j.ympev.2018.07.020
Douda J., Havrdová A., Doudová J. & Mandák B. 2018: Legacy of postglacial colonisation affects β-diversity: Insights into local community assembly processes. Journal of Biogeography 45, 1604 - 1615. doi:10.1111/jbi.13235
du Preez B., Dreyer L. L., Schmickl R., Suda J. & Oberlander K. C. 2018: Plastid capture and resultant fitness costs of hybridization in the Hirta clade of southern African Oxalis. South African Journal of Botany 118, 329 - 341. doi:DOI: 10.1016/j.sajb.2017.06.010
Fér T. & Schmickl R. 2018: HybPhyloMaker: Target Enrichment Data Analysis From Raw Reads to Species Trees. Evolutionary Bioinformatics 14, 1 - 9.
Habibi F., Vít P., Rahiminejad M. & Mandák B. 2018: Towards a better understanding of the Chenopodium album aggregate in the Middle East: a karyological, cytometric and morphometric investigation. Journal of Systematics and Evolution 56, 231 - 242. doi:10.1111/jse.12306
Hodková E. & Mandák B. 2018: An overlooked hybrid between the two diploid Chenopodium species in Central Europe determined by microsatellite and morphological analysis. Plant Systematics and Evolution 304, 295 - 312. doi:10.1007/s00606-017-1477-9
Hroudová Z. & Rydlo J. 2018: Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. (Aquatic and wetland plants in an area influenced by brown coal strip mining.) Zprávy České botanické společnosti 53, 345 - 366.
Kopecký D., Felder T., Schubiger F. X., Mahelka V., Bartoš J., Doležel J. & Boller B. 2018: Frequent occurrence of triploid hybrids Festuca pratensis × F. apennina in the Swiss Alps. Alpine Botany 128, 121 - 132. https://doi.org/10.1007/s00035-018-0204-7