Publications

Filter

   

Publications
Hofmeister J., Vondrák J., Malíček J., Palice Z. & Šoun J. 2021: Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales. (Conservation of biodiversity in montane spruce forests in the period of bark beatle outbreak - lichens in the protected area NPR Boubínský prales.) Živa 69, 157 - 161.
Malíček J., Palice Z., Bouda F., Knudsen K., Šoun J., Vondrák J. & Novotný P. 2021: Atlas českých lišejníků. (Atlas of Czech lichens.) Botanický ústav AV ČR.