Publikace

Filtr

   

Publikace
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Pejchal M., Sádlo J. & Štefl L. 2021: Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění. BU AV ČR, v.v.i., 1 - 204.
Brundu G., Pauchard A., Pyšek P., Pergl J., Bindewald A. M., Brunori A., Canavan S., Campagnaro T., Celesti-Grapow L., Dechoum M. de Sá, Dufour-Dror J.-M., Essl F., Flory L. S., Genovesi P., Guarino F., Guangzhe L., Hulme P. E., Jäger H., Kettle C. J., Krumm F., Langdon B., Lapin K., Lozano V., Le Roux J. J., Novoa A., Nuñez M., Porté A. J., Silva J. S., Schaffner U., Sitzia T., Tanner R., Tshidada N., Vítková M., Westergren M., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2020: Global Guidelines for non-native trees : awareness, sustainable use, risk prevention and mitigation. NeoBiota 61, 65 - 116. doi:10.3897/neobiota.61.58380
Courchamp F., Hulme P. & Pyšek P. 2020: Invasion biology and uncertainty innative range definitions: response to Pereyra 2019. Conservation Biology 34, 1041 - 1043. doi:10.1111/cobi.13528
Čuda J., Skálová H. & Pyšek P. 2020: Spread of Impatiens glandulifera from riparian habitats to forests and its associated impacts: insights from a new invasion. Weed Research 60, 8 - 15. doi:10.1111/wre.12400
Danihelka J., Somlyay L. & Pyšek P. 2020: Nejstarší nálezy bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v Čechách. Zprávy České botanické společnosti 55, 197 - 205.
Enders M., Havemann F., Ruland F., Bernard-Verdier M., Catford J. A., Gómez-Aparicio L., Haider S., Heger T., Kueffer C., Kühn I., Meyerson L. A., Musseau C., Novoa A., Ricciardi A., Sagouis A., Schittko C., Strayer D. L., Vilà M., Essl F., Hulme P. E., van Kleunen M., Kumschick S., Lockwood J. L., Mabey A. L., McGeoch M., Palma E., Pyšek P., Saul W.-C., Yannelli F. A. & Jeschke J. M. 2020: A conceptual map of invasion biology: integrating hypotheses into a consensus network. Global Ecology and Biogeography 29, 978 - 991. doi:10.1111/geb.13082
Essl F., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kühn I., Lenzner B., Pauchard A., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Seebens H., van Kleunen M., van der Putten W. H., Vilà M. & Bacher S. 2020: Distinct biogeographic phenomena require a specific terminology: a reply to Wilson and Sagoff. Bioscience 70, 112 - 114. doi:10.1093/biosci/biz161
Essl F., Lenzner B., Bacher S., Bailey S., Capinha C., Daehler C., Dullinger S., Genovesi P., Hui C., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kühn I., Leung B., Liebhold A., Liu C., MacIsaac H. J., Meyerson L. A., Nuñez M. A., Pauchard A., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Roy H. E., Ruiz G. M., Russell J. C., Sanders N. J., Sax D. F., Scalera R., Seebens H., Springborn M., Turbelin A., van Kleunen M., von Holle B., Winter M., Zenni R. D., Mattsson B. J. & Roura-Pascual N. 2020: Drivers of future alien species impacts: an expert-based assessment. Global Change Biology 26, 4880 - 4893. doi:10.1111/gcb.15199
Gioria M., Pyšek P., Baskin C. C. & Carta A. 2020: Phylogenetic relatedness mediates persistence and density of soil seed banks. Journal of Ecology 108, 2121 - 2131. doi:10.1111/1365-2745.13437
Giulio S., Acosta A. T. R., Carboni M., Campos J. A., Chytrý M., Loidi J., Pergl J., Pyšek P., Isermann M., Janssen J. A. M., Rodwell J. S., Schaminée J. H. J. & Marcenò C. 2020: Alien flora across European coastal dunes. Applied Vegetation Science 23, 317 - 327. doi:10.1111/avsc.12490
Haluzík R. (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Academia, Praha 2020: Co s ošemetnou vágností městských parků? Případ letenského svahu. In: Haluzík R. (ed.) Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Academia, Praha, 339 - 359.
Hock M., Hofmann R., Essl F., Pyšek P., Bruelheide H. & Erfmeier A. 2020: Native distribution characteristics rather than functional traits explain preadaptation of invasive species to high-UV-B environments. Diversity and Distributions 26, 1421 - 1438. doi:10.1111/ddi.13113
Jarić I., Courchamp F., Correia R. A., Crowley S. L., Essl F., Fischer A., González-Moreno P., Kalinkat G., Lambin X., Lenzner B., Meinard Y., Mill A., Musseau C., Novoa A., Pergl J., Pyšek P., Pyšková K., Robertson P., von Schmalensee M., Shackleton R. T., Stefansson R. A., Štajerová K., Veríssimo D. & Jeschke J. M. 2020: The role of species charisma in biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 18, 345 - 353. doi:10.1002/fee.2195
Kutlvašr J., Baroš A., Pyšek P. & Pergl J. 2020: Changes in assemblages of native and alien plants in perennial plantations: prairie species stabilize the community composition. NeoBiota 63, 39 - 56. doi:10.3897/neobiota.63.51109
Meyerson L. A., Pyšek P., Lučanová M., Wigginton S., Tran C.-T. & Cronin J. T. 2020: Plant genome size influences stress tolerance of invasive and native plants via plasticity. Ecosphere 11, 1 - 20. doi:10.1002/ecs2.3145
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Linking traits of invasive plants with ecosystem services and disservices. Ecosystem Services 42, 1 - 10. doi:10.1016/j.ecoser.2020.101072
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Trait-environment relationships of native and alien plant species at different stages of the introduction process. NeoBiota 58, 55 - 74. doi:10.3897/neobiota.58.51655
Moodley D., Foxcroft L. C., Novoa A., Pyšková K., Pergl J. & Pyšek P. 2020: Invasive alien species add to the uncertain future of protected areas. NeoBiota 57, 1 - 5. doi:10.3897/neobiota.57.52188
Novoa A., Keet J.-H., Lechuga-Lago Y., Pyšek P. & Le Roux J. J. 2020: Urbanization and Carpobrotus edulis invasion alter the diversity and composition of soil bacterial communities in coastal areas. FEMS Microbiology Ecology 96, 1 - 12. doi:10.1093/femsec/fiaa106