Juncaceae Phylogeny Group

Skupina pro studium fylogeneze a evoluce čeledi Juncaceae

Skupina pro studium fylogeneze a evoluce čeledi Juncaceae  byla založena na mezinárodní konferenci pro výzkum jednoděložných rostlin a trav – Monocots III./Grasses IV. v Kalifornii v roce 2003. Hlavním cílem skupiny je spolupráce všech badatelů zabývajících se čeledí sítinovitých i dalších blízce příbuzných skupin za účelem získání uceleného obrazu fylogeneze a evoluce této čeledi. Výzkum se ubírá několika hlavními směry: (a) studiem molekulární fylogeneze na základě genů a nekódujícíh úseků plastomové, chondriomové i nukleární DNA a srovnávacím studiem (b) morfologie, anatomie a (c) karyologie.