CAREX - Evropský výzkum života v extrémním prostředí (2008 - 2010)

CAREX – Evropský výzkum života v extrémním prostředí

(2008 – 2010)

1028_Green_lake2

Zelené jezero

1029_stromatolit2

Stromatolit je hlízovitá, vápnitá biogenní usazenina. Je tvořena povlaky kalu bohatého na vápník, který se vysrážel nebo jinak dostal na povrch porostů sinic nebo bakterií v bezkyslíkatém (nebo málo kyslíkatém) prostředí v mělkých oblastech moří.

CAREX je projektem sedmého rámcového programu Evropské grantové agentury, který si klade za cíl koordinaci výzkumu života v extrémním prostředí v zemích evropské unie. Hlavním úkolem projektu je vytvoření evropské vědecké infrastruktury, která je zodpovědná za tento směr výzkumu. Jedná se interdisciplinární projekt zahrnující mikroorganismy, rostliny i zvířata ve všech typech extrémního prostředí, především v hlubokomořských, polárních-vysokohorských, terestrických-subterestrických prostředích, včetně možnosti studia života na vybraných tělesech sluneční soustavy. Projekt koordinují pracovníci 9 vybraných vědeckých institucí napříč zeměmi evropské unie, včetně Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Celkem se na projektu podílí 55 institucí z 23 evropských zemí. Čeští vědci se především podílí na výzkumu polárních a vysokohorských oblastí (obrázek Zeleného jezera se společenstvem sinic a řas, které vytvářejí stromatolity na ostrově James Ross v Antarktidě, kde se nachází česká vědecká antarktická stanice J. G. Mendel).

Další informace jsou k dispozici na domovské stránce projektu www.carex-eu.org.

Kontakt:
doc. Ing. Josef Elster, CSc.
tel. 384 721 156
e-mail: jelster@butbn.cas.cz

Mgr. Jana Kvíderová, PhD.
tel. 384 721 156
e-mail: kviderova@butbn.cas.cz