Filtr

   

Publikace
Chumová Z., Trávníček P. 2019: Botanický klenot Afriky. Přírodovědci.cz 2019, 16 - 17
Chumová Z., Trávníček P. 2019: Neobyčejně rozmanité Kapsko. Botanika 2019, 2 - 4
Krahulec F. 2019: Kostřava červená (Festuca rubra) a její taxonomická problematika. Pícninářské listy 25, 68 - 70
Ponert J., Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2019: A new species of Acianthera (Pleurothallidinae, Orchidaceae) from Brazil. Phytotaxa 402, 29 - 37
Ponert J., Chumová Z. & Trávníček P. 2019: Pleurothallidinae - největší skupina orchidejí. Botanika 2019, 5 - 8
Douda J., Havrdová A., Doudová J. & Mandák B. 2018: Legacy of postglacial colonisation affects β-diversity: Insights into local community assembly processes. Journal of Biogeography 45, 1604 - 1615
du Preez B., Dreyer L. L., Schmickl R., Suda J. & Oberlander K. C. 2018: Plastid capture and resultant fitness costs of hybridization in the Hirta clade of southern African Oxalis. South African Journal of Botany 118, 329 - 341
Habibi F., Vít P., Rahiminejad M. & Mandák B. 2018: Towards a better understanding of the Chenopodium album aggregate in the Middle East: a karyological, cytometric and morphometric investigation. Journal of Systematics and Evolution 56, 231 - 242
Hodková E. & Mandák B. 2018: An overlooked hybrid between the two diploid Chenopodium species in Central Europe determined by microsatellite and morphological analysis. Plant Systematics and Evolution 304, 295 - 312
Hroudová Z. & Rydlo J. 2018: Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. Zprávy České botanické společnosti 53, 345 - 366
Kopecký D., Felder T., Schubiger F. X., Mahelka V., Bartoš J., Doležel J. & Boller B. 2018: Frequent occurrence of triploid hybrids Festuca pratensis × F. apennina in the Swiss Alps. Alpine Botany 128, 121 - 132
Krahulec F. 2018: Historie poznání synantropních rostlin v České republice. Živa 66, 119 - 120
Krahulec F. 2018: Invaze, hybridizace, GMO a energetické plodiny. Živa 66, 227 - 228
Macková L., Vít P. & Urfus T. 2018: Crop-to-wild hybridization in cherries - Empirical evidence from Prunus fruticosa. Evolutionary Applications 11, 1748 - 1759
Mandák B., Krak K., Vít P., Lomonosova M. N., Belyayev A., Habibi F., Wang L., Douda J. & Štorchová H. 2018: Hybridization and polyploidization within the Chenopodium album aggregate analysed by means of cytological and molecular markers. Molecular Phylogenetics and Evoloution 129, 189 - 201
Mandák B., Lomonosova M. N. & Mosyakin S. L. 2018: Chenopodium luteorubrum (Chenopodiaceae/Amaranthaceae sensu APG): a remarkable new species from the Russian Far East. Phytotaxa 382, 102 - 112
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2658) Proposal to reject the name Atriplex bengalensis (Chenopodium bengalense) (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG). Taxon 67, 1218 - 1219
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2659) Proposal to conserve the name Chenopodium giganteum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG) with a conserved type. Taxon 67, 1220 - 1221
Doudová J., Douda J. & Mandák B. 2017: The complexity underlying invasiveness precludes the identification of invasive traits: A comparative study of invasive and noninvasive heterocarpic Atriplex congeners. PLoS ONE 12, 1 - 16
Chumová Z., Záveská E., Mandáková T., Krak. K & Trávníček P. 2017: The Mediterranean: the cradle of Anthoxanthum (Poaceae) diploid diversity. Annals of Botany 120, 285 - 302