Filtr

   

Publikace
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat.
Brozman O., Kubickova B. Babica P., Laboha P. 2020: Microcystin-LR does not alter cell survival and intracellular signaling in human bronchial epithelial cells. Toxins 12, 165 - 183
Čtveráčková L., Jančula D., Raška J., Babica P., Sovadinová I. 2020: Structure-dependent effects of phthalates on intercellular and intracellular communication in liver oval cells. International Journal of Molecular Sciences 21, 6069 - 6089
Maršálek B., Maršálková E., Odehnalová K., Pochylý F., Rudolf P., Sťahel P., Rahel J.,Čech J., Fialová S., Zezulka Š. 2020: Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water/MDPI 12, 1 - 14
Vasicek O., Hajek J., Blahova L., Hrouzek P., Babica P., Kubala L., Sindlerova L. 2020: Disruptive and inflammatory effects of cyanobacterial lipopeptides puwainaphycin and minutissamides in Caco-2 human intestinal barrier model. Harmful Algae, 101849 - 101856
Jaša L., Sadílek J., Kohoutek J., Straková L., Maršálek B. & Babica P. 2019: Application of passive sampling for sensitive time-integrative monitoring of cyanobacterial toxins microcystins in drinking water treatment plants. Water Research 153, 108 - 120
Kopp R., Brabec T., Mareš J., Maršálková E. & Maršálek B. 2019: The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus Carpio L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 67, 91 - 99
Kubickova B., Babica P., Hilscherová K. & Šindlerová L. 2019: Effects of cyanobacterial toxins on the human gastrointestinal tract and the mucosal innate immune system. Environmental Sciences Europe 31, 1 - 27
Malina T., Maršálková E., Holá K., Tuček J., Scheibe M, Zbořil R. & Maršálek B. 2019: Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self protection mechanism. Carbon 155, 386 - 396
Maršálková E., Petřík P. & Maršálek B. 2019: Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař? Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61, 17 - 22
Caloudova H., Hodkovicova N., Sehonova P., Blahova J., Marsalek B., Panacek A. & Svobodova Z. 2018: The effect of silver nanoparticles and silver ions on zebrafish embryos (Danio rerio). Neuroendocrinology Letters 39, 299 - 304
Plachtová P., Medříková Z., Zbořil R., Tuček J., Varma R. S. & Maršálek B. 2018: Iron and Iron Oxide Nanoparticles Synthesized with Green Tea Extract: Differences in Ecotoxicological Profile and Ability To Degrade Malachite Green. ACS Sustainable Chemistry and Engeneering 6, 8679 - 8687
Smékalová M., Panáček A., Jančula D., Maršálek B., Kolařík J., Prucek R., Kvítek L. & Zbořil R. 2018: Culture medium mediated aggregation and re-crystallization of silver nanoparticles reduce their toxicity. Applied Materials Today 12, 198 - 206
Addico G. N. D., Hardege J. D., Kohoutek J., deGraft-Johnson K. A. A. & Babica P. 2017: Cyanobacteria and microcystin contamination in untreated and treated drinking water in Ghana. Advances in Oceanography and Limnology 8, 92 - 106
Babica P., Capelli C., Drobac D. & Gkelis S. (Eds.) 2017: Advances in Oceanography and Limnology - Themed Issue - Cyanobacteria. Advances in Oceanography and Limnology 8, 1 - 178
Jančula D., Zezulka Š., Došek M., Beklová M., Havelková B. & Maršálek B. 2017: Digestate and Fugate – Fertilizers with Ecotoxicological Risks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, 1183 - 1188
Rudolf P., Kubina D., Hudec M., Kozák J., Maršálek B., Maršálková E. & Pochylý F. 2017: Experimental Investigation of hydrodynamic cavitation through orifices of different geometries. EPJ Web of Conferences 143, 1 - 5
Sharma V. K., Chen L., Marsalek B., Zboril R., O\'Shea K. E. & Dionysiou D. D. 2017: Iron based sustainable greener technologies to treat cyanobacteria and microcystin-LR in water. Water Science and Technology-Water Supply 17, 107 - 114
Schrimpelová K., Maršálková E., Malá J., Bílková Z. & Hrich K. 2017: Leachability of denitrifying bioreactor fillings. SGEM 2017 Conference Proceedings 17, 613 - 620
Sovadinová I., Babica P., Adamovský O., Alpatova A., Tarabara V., Upham B. L. & Bláha L. 2017: Chlorination and ozonation differentially reduced the microcystin content and tumour promoting activity of a complex cyanobacterial extract. Advances in Oceanography and Limnology 8, 107 - 120